TTLV: Báo in Đồng bằng sông Cửu Long với vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương

Thứ tư - 28/10/2020 22:03

1. Họ và tên học viên: Trần Thảo Nguyên                                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/12/1994

4. Nơi sinh: Tân Thành, Cà Mau

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Báo in Đồng bằng sông Cửu Long với vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương

8. Chuyên ngành: Báo chí học;                              Mã số: 832 0101.01 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phạm Thị Mỵ, Tổng Biên Tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trong chương 1, tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận liên quan như khái niệm, vai trò và những yêu cầu đặt ra đối với vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương trên báo in Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong Chương 2, luận văn tiến hành khảo sát về cơ cấu tổ chức, nội dung và hình thức tuyên truyền vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương của 3 tờ báo in Đồng bằng sông Cửu Long (cụ thể là thông qua 3 báo Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang) với thời gian khảo sát từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019. Đây là 3 trong số 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điều kiện tương đồng. Luận văn đã nêu được thực trạng và vấn đề đang đặt ra đối với việc tuyên truyền về thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua 3 báo nêu trên. Luận văn đã so sánh việc truyền thông về vấn đề thương hiệu ở 3 tờ báo, từ đó đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trên báo in đồng bằng sông Cửu Long.

Trong Chương 3, căn cứ vào kết quả đánh giá, khảo sát tổng hợp từ thực tiễn luận văn đã nêu những giải pháp và khuyến nghị (cả phía người nông dân và doanh nghiệp) và phối hợp giữa cơ quan báo chí và cơ quan chuyên ngành để việc tuyên truyền về vấn đề thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trên 3 báo đạt hiệu quả cao hơn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Tran Thao Nguyen                                 2. Sex: Female

3. Date of birth: 07/12/1994                                          4. Place of  birth: Tan Thanh, Ca Mau

5. Admission decision number:  3617/2018/QĐ-XHNV, Dated 04/12/2018

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Newspaper printed in the Mekong Delta with the problem of branding local agricultural products

8. Major: Journalism                                                        9. Code: 832 0101.01 (UD)

10. Supervisors: Dr. Pham Thi My, Editor-in-chief of Health and Environment Journal

11. Summary of the finding of the thesis:

In chapter 1, the author has clarified related rationale such as concepts, roles and requirements for branding local agricultural products in the Mekong Delta print newspaper.

In Chapter 2, the dissertation conducted a survey on the organizational structure, content and form of propaganda about building brands of local agricultural products of 3 newspapers in the Mekong Delta (specifically, via 3 newspapers Ca Mau, Bac Lieu, Kien Giang) with the survey time from January 2017 to December 2019. These are 3 out of 13 provinces in the Mekong Delta with many similar conditions. The thesis has outlined the current situation and the problem posing for the propaganda of agricultural product brands in the Mekong Delta through the three above-mentioned newspapers. The thesis has compared the communication on branding issues in 3 newspapers, from there, evaluate the successes, limitations and the causes affecting the propaganda to build branding agricultural products on the printing press in the Mekong Delta.

In Chapter 3, based on the results of assessment, survey synthesized from practice, The thesis has raised solutions and recommendations (both farmers and businesses) and the coordination between press agencies and agencies specialized for the propaganda of agricultural product brands in 3 newspapers to be more effective.

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây