TTLV: Tác phẩm về gương người tốt việc tốt trên báo chí Cà Mau

Thứ tư - 28/10/2020 04:59

1. Họ và tên học viên: Đào Kim Chi                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  23/3/1993

4. Nơi sinh: Phú Tân – Cà Mau

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ - XHNV Ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: “Tác phẩm về gương người tốt việc tốt trên báo chí Cà Mau”

8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số: 832 0101.01 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Văn Giá, Khoa viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Tác giả luận văn đã khảo sát và nghiên cứu tác phẩm báo chí về người tốt việc tốt trên báo chí Cà Mau (Báo in Báo Cà Mau và Đài PT – TH Cà Mau) trong năm 2019, kết quả như sau: .

Về nội dung, báo in báo Cà Mau và Đài PT – TH Cà Mau đã tuyên truyền đa dạng về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, có những bài viết nêu người tốt việc tốt chưa thật sự tiêu biểu, chưa thuyết phục được độc giả. Nhiều bài viết chưa chọn được những chi tiết điển hình để khắc họa chân dung người tốt việc tốt.

Về hình thức, báo in Báo Cà Mau và Đài PT – TH Cà Mau đã sử dụng các thể loại báo chí như phóng sự, phản ánh, ký chân dung, phỏng vấn, tin…để tuyên truyền người tốt việc tốt. Nhìn chung các nhà báo đã phát huy được đặc trưng của từng thể loại, khai thác thế mạnh của mỗi thể loại khi viết về chân dung con người, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm. Tuy nhiên báo in Báo Cà Mau và Đài PT – TH Cà Mau còn hạn chế trong cách thức trình bày.

Từ thực tế nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về người tốt việc tốt.

Đối với nhà báo cần tăng cường tích lũy tri thức, kinh nghiệm, vốn sống; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hỗ trợ cho quá trình sáng tác tác phẩm báo chí. Đối với cơ quan báo chí cần nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tờ báo nói chung, các tác phẩm báo chí về người tốt việc tốt nói riêng để tăng tính hấp dẫn, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền về người tốt việc tốt. Về các chế độ chính sách, các tòa soạn cần tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần để phóng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên và các bộ phận khác trong tòa soạn.

Đối với Hội nhà báo nên phối hợp mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, tăng cường tổ chức các cuộc thi viết về người tốt việc tốt để tạo môi trường, cơ hội, khuyến khích các nhà báo tham gia viết bào ở mảng đề tài này.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn sẽ góp phần hệ thống hoá thêm khung lý luận trong lĩnh vực truyền thông, báo chí viết về gương người tốt việc tốt. Ngoài ra luận văn có giá trị tham khảo thực tiễn về kỹ năng tác nghiệp trong hoạt động báo chí cho các cơ quan báo chí, nhà báo nói chung. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ giúp cơ quan báo chí tỉnh Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Dao Kim Chi                           2. Sex: Female

3. Date of birth: 23/3/1993.                           4. Place of  birth: Phu Tan, Ca Mau

5. Admission decision number: 3617/2018/QD – XHNV

Dated 4/12/2018 of Head of the University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi national university

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Works about good people and good deeds in Ca Mau newpaper..

8. Major:  Journalism learns application  orientation                                9. Code: 832 0101.01 (UD)

10. Supervisors: PGS.TS Ngo Van Gia, Ha Noi University of Culture

11. Summary of the findings of the thesis: The author surveyed the text and journalistic research about good people Ca Mau press in 2019, the results are as follows:

In terms of content, the Ca Mau press has widely propgated about all areas of social life. However, there are many articles about good people, deeds that are not really typical, not convingcing readers. Many articles have not chosen the typical details to portray a good person with a good deeds.

About press from Ca Mau has used various types of journalism such as reporting, portraiture, interviews, news….to propagate good people with good deeds. In general, journalists have promoted the characteristics the strengths of each genre when writing about human portraits. However, the Ca Mau press still has limitation in the way of presentation such as the number of works is uneven, there is no specialized column page.

From the accrual research, the author has given some solutions and recommendations and effectiveness ò propaganda about good people and good deeds as follows:

For journalists: it is necessary to increase the accumulation of knowledge, experience, living capital. Learning to improve professional qualifications to support the writing process.

For press agencies: it is necessary to study and renew the contents and forms of newspapers in general, journal works on good people with good deeds  in particular to increase the attractiveness and improve the quality of journalism works. The newsroom needs to create favorable material and mental conditions their tasks, pay attention to training and fostering to improve their qualifications skills and skills for reporters, editors and ministries, other parts.

For Journalists’Association, it is  necessary to coordinate opening and improving professional skills for journalists, strengthening the organization of writing contests about good people with good deeds to create environment, opportunities and encouragement. Journalists involved in writing this topic.

12. Practical applicability, if any: Thesis will contribute to codifying the theoretical framework in field ò communication, the press writes about examples of good people with good deeds. In addition, the thesis also has about operational skills in journalism activities for press agencies, journalists. The research results of thesis will help the press agency of the province to quickly innovate, improve the quality of content, the form of propaganda about advanced examples, good people in particular good deeds.

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây