TTLV: Hoạt động dẫn chương trình thời sự truyền hình địa phương Tây Nam Bộ (Khảo sát Đài PT-TH Cà Mau, Đài PT- TH Bạc Liêu, Đài PT- TH Hậu Giang)

Thứ tư - 28/10/2020 22:12

1. Họ và tên học viên: Lâm Thị Kiều Diễm

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/10/1982

4. Nơi sinh: Tp Bạc Liêu

5. Quyết định công nhận học viên: Số 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: “Hoạt động dẫn chương trình thời sự truyền hình địa phương Tây Nam Bộ (Khảo sát Đài PT-TH Cà Mau, Đài PT- TH Bạc Liêu, Đài PT- TH Hậu Giang).

8. Chuyên ngành: Báo chí học                             9. Mã số: 8320101.01(UD)

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Những kết quả nghiên cứu của luận văn này cho thấy hàng loạt vấn đề thực tiễn mà các Đài  PT-TH Tây Nam Bộ phải đối diện để xử lý trong hoạt động dẫn chương trình của các Đài Tây Nam Bộ. Đồng thời đây là những gợi mở có căn cứ cho các ê kíp chương trình cũng như cho những người giữ vai trò chủ đạo trong chương trình nội dung thời sự ở Đài PT-TH Cà Mau, Đài PT-TH Bạc Liêu, Đài PT-TH Hậu giang trong thời gian tới. Nó sẽ giúp ích cho một số Đài PT-TH trong khu vực nhận diện được những khó khăn thuận lợi và tìm hướng đi cụ thể cho mình về hoạt động dẫn chương trình.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần khắc phục những hạn chế của hoạt động dẫn chương trình trong bối cảnh cạnh tranh về sản phẩm báo chí và công chúng như hiện nay. Giúp cho những người quản lý tại các Đài PT-TH Tây Nam Bộ có tính định hướng thực tiễn cho việc tổ chức hoạt động dẫn chương trình thời sự truyền hình nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Luận văn có thể gợi mở bước đầu một số vấn đề lý luận về tiến trình thực thi hoạt động dẫn chương trình thời sự, vốn là vấn đề còn ít được đề cập đến trong các tài liệu báo chí học ở nước ta.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Xu thế mỗi cơ quan báo chí có thể sở hữu nhiều loại hình khác nhau từ báo in, báo điện tử đến truyền hình, giúp công chúng được thụ hưởng rất nhiều lợi ích. Điều đó, đặt ra cho hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả trên kết quả nghiên cứu của luận văn là nâng cao chất lượng hoạt động dẫn chương trình thời sự truyền hình của Đài PT-TH Cà Mau, Đài PT-TH Bạc Liêu, Đài PT-TH Hậu Giang trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện.

Kết quả của hướng nghiên cứu chính là để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động dẫn chương trình thời sự, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Lâm Thị Kiều Diễm                          2. Sex: Female

3. Date of birth: 10/10/1982.                                  4. Place of birth: Bạc Liêu province.

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV, Dated: December 4, 2018 by The Principal of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: “Hosting the news program on local television in the Southwestern region ( Survey of Radio – Television Stations of Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang).

8. Major: Journalism                                                9. Code: 8320101-01-01-UD

10.Supervisors: Associate Professor - Ph.D. Đinh Thị Thu Hằng, Training Institute of Press and Communication, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

11. Summary of the results on thesis:

The research results of this thesis show a series of practical problems that Camau, Bac Lieu, Hau Giang Radio and Television Station has to deal with in the process of producing thematic programs on television. Also, it also provides evidences for the program crew as well as for those who play a key role in managing thematic content production at Ca Mau Radio and Television, Bac Lieu Radio and Television and Hau Giang Radio and Television in the future. It is hope to help some local Radio and Television Stations in the area to identify difficulties as well as benefits and find their right directions in the program hosting activities.

12. Practical applicability in practice:

The outcomes of this research helps to fill up the gaps and overcoming the limitations of the program hosting activities in the current competitive context of products and audiences. It provides managers knowledge and capabilities to orientate the program hosting activities and to improve the quality to meet the needs of the audiences.

Besides, the research results initially suggest theoretical issues about the process of implementing the program hosting activities, which has not been attracted the attention of researchers in Vietnam.

13. Further research directions:

Following the trend that each press tends to produce many different types products such as printed newspapers, electronic newspapers as well as television, which offers audiences more choices to entertain. This will help to generate new research areas based on the outcomes of this thesis, which is to improve the quality of the program hosting activities of Ca Mau, Bac Lieu and Hau Giang Radio and Television.

The results of these research directions aim to further improve the quality of the program hosting activities as well as to meet the requirements of audiences.

 14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây