TTLV: Truyền thông chính sách phát triển du lịch trên báo chí Cà Mau (Khảo sát báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau năm 2019)

Thứ tư - 28/10/2020 22:09

1. Họ và tên học viên: Phạm Băng Thanh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/8/1989

4. Nơi sinh: Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

5. Quyết định công nhận học viên: số 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông chính sách phát triển du lịch trên báo chí Cà Mau (Khảo sát báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau năm 2019).

8. Chuyên ngành: Báo chí học                             9. Mã số: 8320101.01 (UD)

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Huy Phượng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần khắc phục những hạn chế và thúc đẩy báo chí làm tốt công tác truyền thông chính sách phát triển du lịch, giúp cho Đảng và Nhà nước, mà cụ thể là tỉnh Cà Mau thực hiện được mục tiêu chính sách phát triển du lịch đề ra. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách phát triển du lịch của báo chí Việt Nam nói chung, của báo chí Cà Mau nói riêng trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn đã đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng truyền thông chính sách du lịch trên báo chí Cà Mau trong thời gian tới.

Luận văn còn là tài liệu tham khảo có ích cho các trường đào tạo báo chí - truyền thông; đồng thời giúp các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các ban ngành của địa phương có cái nhìn tổng quát về vai trò của báo chí đối với vấn đề truyền thông chính sách phát triển du lịch, cũng như thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Kết quả đạt được của luận văn còn giúp ích cho việc phát triển nghề nghiệp của những người làm báo quan tâm đến lĩnh vực này.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 15/9/2020 về việc thực hiện một số sản phẩm và nội dung tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Cà Mau năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tạo và quản trị kênh quảng bá về tỉnh Cà Mau trên mạng xã hội (Youtube Cà Mau; Fanpage trên Facebook và Zalo); Đài PT-TH Cà Mau xây dựng nội dung và thực hiện các phóng sự chuyên đề, các video clip; các cơ quan báo chí cũng xây dựng kế hoạch riêng để tuyên truyền theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm 2020, Sở VH,TT&DL Cà Mau sẽ ra mắt “App” (Application - ứng dụng) mang tên “Ca Mau Tourism” trên nền tảng di động với 2 ngôn ngữ Việt, Anh nhằm xúc tiến du lịch địa phương trở nên toàn cầu hoá thông qua phương tiện công nghệ thông tin trực tuyến; qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh và bán các sản phẩm, dịch vụ về du lịch đến với du khách.

Có thể thấy, Cà Mau đang nỗ lực cùng ngành du lịch cả nước tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch theo phương thức truyền thông đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của lớp công chúng mới.

Theo đó, các cơ quan báo chí cũng đã tìm ra phương hướng phát triển thích hợp, thể hiện khá rõ ở sự đa dạng hóa về loại hình và phương tiện ở các cơ quan báo chí.

Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả là các chiến dịch truyền thông về du lịch, trong đó có truyền thông trên báo chí, thông qua mạng xã hội và các công nghệ số hiện đại.

Bởi, để truyền thông hiệu quả, sự thống nhất giữa các chủ thể của điểm đến có vai trò quan trọng để truyền tải các thông điệp thống nhất. Kết quả của hướng nghiên cứu chính là giúp cho ngành du lịch xác định rõ các nội dung truyền thông phù hợp đối với từng đối tượng và nhu cầu của du khách trước chuyến đi, trong chuyến đi và sau chuyến đi; từ đó, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Tháng 9/2020, "Báo chí Cà Mau truyền thông chính sách du lịch", Tạp chí Người làm báo, số 439, trang 48-50.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Bang Thanh                          2. Sex: Female

3. Date of birth: August 15, 1989 

4. Place of birth: Thoi Binh Town, Thoi Binh district, Ca Mau province.

5. Admission decision number: No. 3617/2018/ QD-XHNV dated December 4th, 2018 by the rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University. 

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: Communication of tourism development policies in Ca Mau newspaper (Survey of Ca Mau Newspaper, Ca Mau Radio and Television Station in 2019). 

8. Major: Journalism                                  9. Code: 8320101.01 (UD)

10. Supervisors: Assoc. Prof. PhD. Ha Huy Phuong, Head of the Organization and Personnel Department, Academy of Journalism and Communication.

11. Practical applicability, if any: The research results of the thesis contribute to overcoming the limitations and promoting the press to do well in communication of tourism development policies, and helping the Party and State, (particularly Ca Mau province) to achieve the proposed goals of tourism development policies. In addition, it helps to improve the communication quality of tourism development policies of the Vietnamese press in general, and the Ca Mau press in particular.

12. Summary of the findings of the thesis: The thesis proposes solutions to contribute to improving the communication quality of tourism development policies in the Ca Mau press.

The thesis is also a helpful reference for journalism and communication training schools; it helps managers, policymakers, and local departments have an overview of the press role in communication of tourism development policies, as well as, encourages sustainable development of tourism. 

Achieved results of the thesis also help professional development of journalists interested in this field.

13. Further research directions, if any: The People's Committee of Ca Mau province has issued Plan No. 103/KH-UBND dated September 15th, 2020 on the implementation of some products and contents to propagate and advertise Ca Mau province in 2020 and next years. Accordingly, the Department of Information and Communications is responsible for creating and administering channels to promote Ca Mau province on social networks (Youtube Ca Mau and fanpages on Facebook and Zalo); Ca Mau Radio and Television Station is responsible for developing content and producing thematic reports and video clips. The press agencies also take responsibility for developing their own plans to propagate according to the plan of the Provincial People's Committee.

Additionally, for the remainder of 2020, Ca Mau Department of Culture, Sports and Tourism will launch an app named "Ca Mau Tourism" on mobile platforms available in 2 languages (Vietnamese and English) in order to promote local tourism to globalization through online resources, thereby, supporting enterprises to trade and sell tourism products and services to travellers.

It can be seen that Ca Mau is working together with the tourism industry on a national scale to increase communication activities on tourism by means of multimedia communication to meet the information needs of the new public class.

Accordingly, press agencies have also found the appropriate development direction, reflecting quite clearly the diversification of their types and means.

Therefore, the author's next research direction is communication campaigns on tourism, including media in the press through social networks and modern digital technologies.

For effective communication, the unification among the destination's subjects is important to convey unified messages. The result of the research direction is to help the tourism industry clearly define relevant media content for each audience and the needs of visitors before the trip, during the trip and after the trip, from there, promoting sustainable development of tourism.

14. Thesis-related publications: September 2020, "The Ca Mau Press's communication of tourism policy", The Journalist Magazine, No. 439, pp. 48-50.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây