TTLV: Nhân tố Mỹ trong cuộc xung đột Israel-Palestine giai đoạn 2009 - nay

Thứ hai - 09/09/2019 04:15

1. Họ và tên học viên: TRỊNH QUANG MINH                        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/4/1981                                                      4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2769/QĐ-XHNV ngày 27/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nhân tố Mỹ trong cuộc xung đột Israel-Palestine giai đoạn 2009 - nay

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế                                 Mã số: 60 31 02 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hiền, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở khái lược về cuộc xung đột Israel-Palestine trong giai đoạn trước năm 2009, trong đó nêu rõ về những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, quan trọng nhất là tranh chấp lãnh thổ, luận văn đã làm rõ về chiến lược, chính sách của Mỹ đối với vấn đề này; bên cạnh đó cũng đã đề cập đến sự tham gia của một số nhân tố lớn khác vào tiến trình hòa bình ở Trung Đông.

Nhằm chỉ ra vai trò của Mỹ đối với việc giải quyết xung đột Israel-Palestine, luận văn đã làm rõ sự điều chỉnh về chính sách của Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Donald Trump, nêu bật được sự khác biệt giữa hai thời kỳ này; thực trạng tình hình cuộc xung đột Israel-Palestine trong giai đoạn 2009-nay.

Luận văn đã phân tích, đánh giá về chiến lược, sự điều chỉnh chính sách, biện pháp, cách thức Mỹ tham gia vào cuộc xung đột Israel - Palestine từ năm 2009 đến nay, trong đó nêu rõ mặc dù có vai trò dẫn dắt các nỗ lực quốc tế giải quyết cuộc xung đột, nhưng chưa có bước đột phá nào; trên cơ sở đó dự báo triển vọng tình hình, nhấn mạnh ít có khả năng đạt được một giải pháp hòa bình toàn diện trong thời gian ngắn trước mắt; đồng thời nêu ra một số hàm ý đối với Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và nghiên cứu về tình hình xung đột Israel-Palestine nói riêng và tiến trình hòa bình Trung Đông nói chung.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Yếu tố vận động hành lang của người Do Thái đối với chính sách của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột Israel-Palestine nói riêng, tiến trình hòa bình Trung Đông nói chung.

- Triển vọng của bản "Thỏa thuận thế kỷ" do Mỹ đề xuất.

- Lợi ích quốc gia của Mỹ trong thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : TRINH QUANG MINH                     2. Sex: Male

3. Date of birth: 20 April 1981                               4. Place of  birth: Hanoi, Vietnam

5. Admission decision number: 2769/QĐ-XHNV dated October 27, 2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: US factor in the Israel-Palestine conflict in the period of 2009-current

8. Major: International Relations                        9. Code: 60 31 02 06

10. Supervisor: Associate Professor, Doctor of Philosophy Nguyen Thanh Hien

11. Summary of the findings of the thesis:

            On summarising the Israel-Palestine conflict in the period before 2009, pointing out basic causes leading to the conflict, most importantly is the struggle for land, the thesis has clarified strategy and policies of US government during that time, as well as the involvement of other important actors in the peace process in the Middle East.

In order to point out US's role in resolving the Israel-Palestine conflict, the thesis has clarified major differences in US policies under Barack Obama and Donald Trump's administrations related to the Israel-Palestine conflict during 2009-current period of time; remarkable events of the conflict.

The thesis contains analysis and assessments on strategy, policy adjustments of the US, as well as the country's acts of involvement into the Israel-Palestine conflict from 2009 to current, clarifying that while taking a leading role for international efforts to settle the conflict, the US has not made any major breakthrough in the matter; giving some prediction for the time to come, in which no comprehensive solution can be achieved in the near future; specifying some implications for Vietnam.

12. Practical applicability, if any:

The thesis can be used as a reference for lectures and researches on the Israel-Palestine conflict in particular, the Middle East Process in general.

13. Further research directions, if any:

- Jewish lobby for US policies related to Israel-Palestine conflict in particular, the Middle East Process in general.

- Prospect of US-led "Deal of the century".

- US national interests in promoting the Middle East Process.

14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây