TTLV: Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

Thứ ba - 03/09/2019 00:12

1. Họ và tên học viên: TRƯƠNG QUANG ẢNH 

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 25  / 09  / 1988.

4. Nơi sinh: Hiệp Hòa – Bắc Giang.

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV Ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 01 lần gia hạn bảo vệ luận văn (6/2019-12/2019)

7. Tên đề tài luận văn: Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng ; Mã số: 60340406

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Xuân Chúc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn

Luận văn gồm có Phần mở đầu và 03 chương với các nội dung cơ bản như sau:

- Chương 1. Tác giả trình bày khái quát về một số nội dung lý luận liên quan đến khái niệm văn phòng và chuẩn hóa trong hoạt động văn phòng. Giới thiệu các công cụ phổ biến đang được áp dụng trong tổ chức, chuẩn hóa công tác văn phòng. Đồng thời phân tích các nguyên tắc, ý nghĩa của chuẩn hóa trong hoạt động văn phòng.

- Chương 2. Tại chương này, tác giả đi sâu nghiên cứu thực trạng, phân tích những thành công và hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế của công tác tổ chức nói chung, các hoạt động văn phòng nói riêng tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Một số nội dung trong bước đầu thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại đơn vị hiện nay.

- Chương 3. Tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiến hành chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và nghiên cứu tổ chức chuẩn hóa một số nội dung cụ thể như văn thư, lưu trữ, lập kế hoạch, tổ chức hội nghị…

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần trong tổng hợp, đánh giá về thực trạng hoạt động văn phòng, các giải pháp có thể áp dụng trong thực hiện chuẩn hóa thời gian tới tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Kết quả luận văn cũng là tư liệu tham khảo có giá trị đối với hệ thống các đơn vị bồi dưỡng thuộc Bộ Tài chính và các Trường, Trung tâm bồi dưỡng thuộc các Bộ, Ngành khác.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : TRUONG QUANG ANH

 2. Sex: Male

3. Date of birth: 25 / 09 / 1988

4. Place of  birth: Hiep Hoa – Bac Giang

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV Date 11th  July, 2017 of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam Natinal University, Ha Noi.

6. Changes in academic process: 01 extension for thesis protection (6/2019-12/2019)

7. Official thesis title: Standardize office activities in the Institute of Financial Training

8. Major: Office Administration                 9. Code: 60.34.04.06

10. Supervisors: Prof. Dr. Dao Xuan Chuc

11. Summary of the findings of the thesis

The thesis contains the introduction and three chapters, specifically as below:

- Chapter one: The author presents an overview of some theoretical contents, which relate to office concepts and standardize in office activities. Introducing some popular tools which are applying in organizations, standard work. At the same time, analyzing principles and meaning of standardize in office activities.

- Chapter two: The author researches real situation and analyses the successes, limitations, and reasons which lead to limitations of organization in general and office activities at Institute of Financial Training in particular. Besides, the author presents some contents which are used to start doing standardize work at Insitute of Financial Training.

- Chapter three: The author proposes a number of basic solutions to standardize office activities at Institute of Financial Training, such as archives, planning and organizing conferences.

12. Practical applicability, if any

Research results of thesis contribute to summarize and evaluate the situation of office activities. Also, providing remedies for the standard time at Institute of Financial Training. Research results of the thesis are also valuable references for the system of schools under the Ministry of Finance and other schools.

13. Further research directions, if any: Not yet

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây