TTLV: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở các làng nghề huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp xã Liên Hà, xã Liên Trung)

Thứ tư - 18/12/2019 20:22

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thảo                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/7/1980

4. Nơi sinh: Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/2017/QĐ-XHNV ngày 11/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở các làng nghề huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp xã Liên Hà, xã Liên Trung).

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý                                  Mã số: 8340401.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Ngọc Liêu

Cơ quan công tác:Khoa Triết học , Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

Luận văn đã đạt được những kết quả như sau:

Một là, nêu cơ sở lý luận cơ bản về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở các làng nghề và sự cần thiết đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Hai là, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở các làng nghề huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 -2019.

Ba là, nêu những hạn chế của hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở các làng nghề huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 -2019.

Bốn là, đề xuất định hướng giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở các làng nghề huyện Đan Phượng, thành phố  Hà Nội giai đoạn tiếp theo.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

                                                             INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thao                        2. Sex: Female

3. Date of birth: 02/7/1980                               4. Place ofbirth: Ha Noi city

5. Admission decision number: 1698/2017/QĐ-XHNV date 11/07/2017

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Trainning and solving jobs in craft villages in Dan Phuong district, Hanoi city (study of Lien Ha commune and Lien Trung commune)

8. Major: Management Science                           9. Code: 8340401.01

10. Supervisors: Prof. Dr Tran Ngoc Lieu

Adress: philosophy department, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

11. Summary of the findings of the thesis:

Thesis has achieved the following results:

Firstly, to provide a theoretical basis for training and solving jobs for rural workers in craft villages and the need for vocational training and solving jops.

Secondly, to analyze and evaluate the results of vocational trainning, solving jobs in handicraft villages in Dan Phuong district, Hanoi city in the period of 2016 - 2019.

Thirdly, to give the limitations of vocational training and solving jobs in the craft villages in Dan Phuong district, Hanoi city in the period of 2016 - 2019.

Finally, to propose and orientate solutions to overcome limitations in vocational training and solvingjobs in craft villages in Dan Phuong district, Hanoi in the next period

12. Practical applicability, if any: 

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications: 

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây