TTLV: Văn hóa người Hà Nhì Đen (Nghiên cứu so sánh nhóm cư trú ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam và nhóm ở Má Ga Tý, Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc)

Thứ ba - 24/12/2019 23:25

1. Họ và tên học viên: La Liệt Á                             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/04/1993

4. Nơi sinh: Châu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

5. Quyết định công nhận học viên số: 2872/QĐ-ĐT Ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Có thay đổi tên đề tài

7. Tên đề tài luận văn: Văn hóa người Hà Nhì Đen (Nghiên cứu so sánh nhóm cư trú ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam và nhóm ở Má Ga Tý, Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc)

8. Chuyên ngành: Việt Nam học    Mã số: 60220113

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu  cơ quan công tác: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn này giới thiệu nguồn gốc, lịch sử phát triển, đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của tộc người Hà Nhì, đặc biệt là nhóm người Hà Nhì Đen và người Hà Nhì Lô Mê cư trú ở biên giới Việt - Trung, kết hợp với tài liệu thu được từ khảo sát thực địa để nhận diện hiện trạng môi trường sinh sống, văn hóa của người Hà Nhì Đen và Hà Nhì Lô Mê, từ đó phân tích so sánh sự tương đồng và sự khác biệt về cả văn hóa vật chất và văn hóa phi vật chất giữa người Hà Nhì Đen với người Hà Nhì Lô Mê hiện nay. Cuối cùng, tác giả thử phân tích nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt của văn hóa người Hà Nhì Đen và người Hà Nhì Lô Mê và nhấn mạnh vai trò quan trọng của người Hà Nhì Đen và người Hà Nhì Lô Mê giữa Trung Quốc và Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu này có thể cung cấp một số thông tin về hiện trạng văn hóa của người Hà Nhì Đen và người Hà Nhì Lô Mê ở biên giới Việt - Trung hiện nay để góp phần vào đi sâu về nghiên cứu văn hóa người Hà Nhì Đen và người Hà Nhì Lô Mê giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam sau đây.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Luo Lieya                   

2. Sex: female

3. Date of birth: April 22, 1993        

4. Place of birth: Hani-Yi Autonomous Prefecture of Honghe, Yunnan province, China

5. Admission decision number: No. 2872/QĐ-ĐT November 3, 2017

6. Changes in academic process: Change title of the thesis

7. Official thesis title: Culture of the Ha Nhi Den ( Comparative analysis the group dwells in Y Ty, Bat Xat, Lao Cai, Vietnam and the same group in Ma’an di, Jinping, Yunnan, China)

8. Major: Vietnamese Studies   Code: 60220113

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr Nguyen Duy Thieu (Vietnam Museum of Ethnology)

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis introduces origin, historical development and characteristics about economy, culture, society of the Ha Nhi people, especially the Ha Nhi Den and the Hani Luomen dwell in the area of Sino-Vietnam border. And then it combines theories with fieldwork to have an acquaintance with status quo about the environment surrounding them and culture of them. Accordingly, it analyzes and compares the similarities and the differences on both tangible culture and intangible culture of the Ha Nhi Den and the Hani Luomen nowadays. At last but not least, the writer tries to analyze the reason why there are differnces of culture between the Ha Nhi Den and the Hani Luomen and emphasizes the important role of the Ha Nhi Den and the Hani Luomen in both China and Vietnam.

11. Practical applicability:

The thesis can provide some information on the status quo about culture of the Ha Nhi Den and the Hani Luomen dwell in the area of Sino-Vietnam border nowadays to contribute to further research on culture of the Ha Nhi Den and the Hani Luomen in both China and Vietnam.

12. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây