TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Thứ sáu - 03/01/2020 04:14

1. Họ và tên học viên:  Bùi Thị Ngọc Dung                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1989

4. Nơi sinh: Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: 8810101

9. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quốc Sử - Đơn vị công tác: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan vấn đề nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Luận văn đã giới thiệu tổng quan về Khánh Hòa và du lịch Khánh Hòa, cũng như những đóng góp của ngành du lịch đến sự phát triển của Khánh Hòa. Luận văn tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ở huyện Khánh Vĩnh, hoạt động du lịch hình thành tự phát, do người dân địa phương tự khai thác và phát triển. Do chưa được sự đầu tư của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp du lịch nên hoạt động du lịch ở đây chưa phát triển. Loại hình du lịch được khai thác chủ yếu là du lịch sinh thái, kết hợp với tham quan, vui chơi giải trí. Hoạt động du lịch cộng đồng gần như chưa có.

Tuy nhiên, tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng của Khánh Vĩnh là rất lớn. Để làm được điều đó, địa phương cần phải có những chính sách phát triển phù hợp, thực hiện quảng bá xúc tiến du lịch; xây dựng chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; bảo tồn tài nguyên du lịch và môi trường; ưu tiên đến mức cao nhất việc hỗ trợ cho các cộng đồng tộc người trong việc khai thác và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho chính quyền địa phương và những nghiên cứu tiếp theo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Khánh Hòa

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Bui Thi Ngoc Dung                       2. Gender: Female

3. Date of birth: 05/12/1989                                4. Place of birth: Khanh Hoa

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV Dated 19/12/2017

6. Changes in academic process: Extend learning the time

7. Official thesis title: Research and develop community-based tourism in Khanh Vinh district, Khanh Hoa province 

8. Major: Tourism.              Code: 8810101

9. Supervisors: Dr. Pham Quoc Su

10. Summary of the findings of the thesis:

         The thesis has an overview of research and development of community tourism in Khanh Vinh district, Khanh Hoa province in both theoretical and practical terms. The thesis has introduced an overview of Khanh Hoa and Khanh Hoa tourism, as well as the contribution of tourism industry to the development of Khanh Hoa. The thesis conducts a survey and assessment of the reality of community tourism development in Khanh Vinh district, Khanh Hoa province. In Khanh Vinh district, tourism activities are spontaneously formed, exploited and developed by local people and have not been focused on investment by localities and tourism businesses, so tourism activities have not been developed especially tourism community, the type of tourism is exploited and put into operation mainly ecotourism combined with sightseeing, entertainment. Activities of exploiting and developing community based tourism are not effective. Besides, Khanh Vinh also has special cultural and natural tourism resources, which are promising for tourism development, especially community tourism. To do that, localities need to have policies to develop and promote tourism promotion; policies for training and developing human resources; conservation of tourism resources and the environment; support the community in the exploitation and development of community tourism in the future.

11. Practical applicability, if any: Reference for further studies and for local authorities

12. Further research directions, if any: Developing community based tourism in Khanh Hoa 13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây