TTLV: Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác an ninh từ năm 1961 đến năm 1968

Thứ tư - 25/12/2019 04:14

1. Họ và tên học viên: Khuất Duy Hưng                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/07/1970

4. Nơi sinh: Phúc Thọ - Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV  Ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác an ninh từ năm 1961 đến năm 1968

8. Chuyên ngành: Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam                  Mã số: 60 22 03 15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Hồng, công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

              -Đã làm rõ chủ trương và các biện pháp chỉ đạo công tác an ninh  của Trung ương Cục miền Nam  từ 1961 đến 1968                   

             - Đã khôi phục được những hoạt động chính của công tác an ninh miền Nam trong giai đoạn chống chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ           

             - Đã đánh giá được ưu điểm, hạn chế và đúc rút được một số kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo công tác an ninh của Trung ương Cục miền Nam trong từ 1961đến1968          

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

      - Góp phần cung cấp cơ sở khoa học và một số kinh nghiệm lịch sử cho công tác an ninh của Đảng và Nhà nước hiện nay.

     - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy công tác an ninh.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu sự lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không.

                                                      INFORMATION ON MASTER THESIS

 

1. Full name: Khuat Duy Hung                       2. Sex: Male

3. Date of birth:  05/07/1970                          4.  Place of birth: Phuc Tho

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV, dated 11 July 2017

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The Central Committee of the Southern Department led security work from 1961 to 1968

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam                 Code: 60 22 03 15

9. Supervisor:  Assoc. Prof. Dr. Hoang Hong, working at University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

10. Summary of the new findings of the thesis:

- Clarified the guidelines and measures to direct the security work of the Central Committee of the South from 1961 to 1968

- Restored the main activities of the South's security work in the period of special war and local war.

 - Has assessed the advantages, limitations and gained some experience from the process of leading the security work of the Southern Central Committee from 1961 to 1968.

11. Practical applicability

- Contribute to providing scientific basis and some historical experience for the security work of the Party and State at present.

- The dissertation can be used as a reference for researching and teaching security work.

12. Further research directions:

Studying the leadership of the Central Committee of the South in the whole resistance war against the US to save the country

13. The published works related to the thesis:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây