TTLV: Tính dục ở giới trẻ từ 18-25 tuổi tại Hà Nội

Thứ sáu - 27/09/2019 07:24

1. Họ và tên học viên: Trần Văn Tình                        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/10/1993

4. Nơi sinh: Văn Hải – Kim Sơn  – Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tính dục ở giới trẻ từ 18-25 tuổi tại Hà Nội

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                         Mã số: Thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Lượt

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Từ cơ sở lý thuyết của mình, nghiên cứu triển khai tìm hiểu tính dục của giới trẻ trong độ tuổi 18-25 trên địa bàn Hà Nội. Tính dục bao gồm nhiều mặt trong đời sống của một người, nghiên cứu chỉ tập trung xây dựng trên hai mặt lớn của đời sống tính dục người bao gồm: giới và đời sống tình dục.

Nền tảng sinh học là một nhân tố rất quan trọng trong bản dạng giới của giới trẻ trong đội tuổi 18-25 tại Hà Nội, phần lớn giới trẻ dựa vào tiêu chí này để xác định giới của mình. Kết quả này phù hợp với giả thuyết mà nghiên cứu đã đề ra. Những chỉ báo quan trọng trong việc xác định giới trên nền tảng sinh học bao gồm các nhân tố: nền tảng cơ thể, nhiễm sắc thể, gen di truyền, nhân tố hormone.

Giới trẻ trong độ tuổi 18-25 tại Hà Nội chủ yếu xác định giới của mình là sản phẩm của bẩm sinh, yếu tố tập nhiễm ít được đánh giá là quan trọng hơn trong tiến trình xác định giới. Vấn đề bẩm sinh bao gồm các trường vực của nền tảng sinh học.

Yếu tố cảm xúc là một nhân tố tâm lý quan trọng giúp giới trẻ 18-25 tại Hà Nội xác định giới của mình. Cảm xúc giúp xác định giới của giới trẻ qua những cảm nhận bên trong hướng tới một giới liên quan đến các cảm xúc về tình yêu. Những cảm xúc xác định giới còn bao gồm những chỉ báo về xu hướng, đặc điểm những mẫu hình giới (bao gồm sở thích, phong cách, xu hướng giới).

Giới trẻ trong khách thể nghiên cứu phần lớn có những quan hệ tình dục trước hôn nhân và ủng hộ quan điểm quan hệ tình dục trước hôn nhân. Họ coi đó như một nhân tố đi cùng với quan hệ tình yêu dù chưa kết hôn. Họ cũng cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân như một chứng lý để chứng tỏ tình yêu của mình, một phép thử trước khi tiến tới đời sống hôn nhân. Vấn đề này có khác biệt so với những quan niệm truyền thống trước đây coi quan hệ tình dục trước hôn nhân như một điều cấm kị trong xã hội. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này một phần do sự giao thoa văn hóa, tiếp nhận văn hóa phương Tây mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Như vậy, đời sống tính dục của giới trẻ diễn ra rất đa dạng và đa hình thái trong nhiều mặt biểu hiện của tính dục. Về mặt giới, luôn luôn có những xu hướng nhất định trong nhóm khách thể nghiên cứu trải rộng từ mặt sinh học, tâm lý đến văn hóa xã hội. Mỗi nhân tố đều góp phần quan trọng trong sự xác định giới của giới trẻ. Những kết quả nghiên cứu thu được trùng khớp với những nghiên cứu trước đó về các cấu thành của tính dục trong mặt biểu hiện về giới. Đời sống tình dục trong giới trẻ từ 18-25 trong khách thể nghiên cứu tại Hà Nội cũng đang có những bước đà chuyển sang một hình thái mới của một xã hội nơi các giá trị truyền thống đang dần bị lu mờ, nổi bật lên một nền văn hóa văn minh hiện đại với nhiều màu sắc hình thái đa dạng và ít cố định hơn.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Các nhà chuyên môn có thể nhìn nhận những giá trị của nghiên cứu này để xem xét, nhìn nhận giới trẻ về những góc độ giới. Có rất nhiều vấn đề về giới trong giai đoạn hiện nay, làm thế nào để giải quyết triệt để nó. Chắc hẳn, có một giải pháp chung để giải quyết vấn đề giới là điều không tưởng. Không một cá nhân nào giống cá nhân nào, luôn có những trường hợp riêng biệt trong trị liệu và những nhà trị liệu phải giải quyết những vấn đề ấy. Có thể dựa vào những chỉ mục bao quát về nền tảng sinh học, tâm lý, văn hóa xã hội để phân tách vấn đề giới, nhất là những chỉ mục hướng dẫn khi bệnh nhân, thân chủ đến tìm nhà liệu pháp để kiếm tìm câu trả lời về chính họ. Đây là một nan đề rất khó cho nhiều thế hệ qua nhiều năm, gánh nặng đặt trên vai những nhà liệu pháp tâm lý vì càng ngày các vấn đề càng diễn ra phức tạp và đa dạng hơn. Các bậc làm cha mẹ, những người làm trong công tác giáo dục có thể nhìn nhận, thấu hiểu vấn đề giới, những vấn đề quan hệ tình dục để thấu hiểu con cái hơn, cũng như thấu hiểu những học sinh của mình. Nhiều bậc cha mẹ gặp những rắc rối lớn và khủng hoảng khi con cái mình mơ hồ trong nhìn nhận giới, khi lớp trẻ có những hành vi quan hệ tình dục mà trước đây họ chưa từng gặp. Sự quan tâm, thấu hiểu là điều nên làm và phải làm để tránh những xung đột mang tính xuyên thế hệ. Tránh những cú sốc dẫn đến những ứng xử không phù hợp có thể gây tổn hại cho thế hệ trẻ và cho chính hạnh phúc gia đình của mình, điều này cũng đúng trong công tác giáo dục.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name:      Tran Van Tinh                                 2. Sex: Male

3. Date of birth: 05th  October  1993                                    

4. Place of birth: Van Hai –Kim Son – Ninh Bình

5. Decision of student recognition No: 3379/2017/QĐ-XHNV of the Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in training course: None                                                              

7. Official thesis title: Sexuality of young people aged 18-25 in Ha Noi

8. Major:  Psychology                                                  Code: Pilot

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Luot

10. Summary of the theses results:

From theoretical basis, researches and studies on sexuality of young people aged 18-25 in Hanoi, sexuality encompasses many aspects of a person's life.  Research only focuses on building on two aspects of human’s sexual life including gender and sexual life.

Biological basis is a very important factor in the gender identity of young people aged 18-25 in Hanoi. Most of young people rely on this criterion to determine their gender. This result is consistent with the hypothesis that the research has proposed. Important factors of biological gender-based determination include: body factor, chromosomes, genetics and hormone factors.

Young people aged 18-25 in Hanoi mainly identify their gender as their natured congenitality.  The infection factor is less considered as important as the gender identification process. Congenital problems include biological basis.

Emotions are an important psychological factor that help young people aged 18-25 in Hanoi identify their gender. Emotions help define young people's gender through internal feelings towards a gender related to emotions about love. Gender-sensitive emotions also include trends and characteristics of gender patterns (including preferences, styles, and gender trends).

As per the study, young people mostly have sex before marriage and they are oriented to the concept of having sex before marriage. They consider it as a factor associated with love. They also consider pre-marital sex as a testimony to prove their love, a trial before moving on to married life. This is different from the traditional notions that pre-marital sex is a taboo in society. The cause of this situation is partly due to the strong cross-cultural and Western cultural reception in recent years.

Thus, the sexual life of young people takes place very diverse and polymorphic in many aspects of sexuality. In terms of gender, there is always a certain tendency among the studied young group that extends from biological, psychological to socio-cultural. Each of these factors plays an important role in determining the gender of young people. The results obtained coincide with previous studies on the constituents of sexuality in terms of gender reflection. Sexual life among young people aged 18-25 of the research in Hanoi is also moving forward to a new form of a society where traditional values are gradually being blurred, a modern civilization culture with a diverse variety of colors is arisen and less fixed.

11. Practical applicability:

Experts can based on the value of this study to look at young people in terms of gender perspectives. There are many gender issues in the current time, how to thoroughly solve it. Surely, having a common solution to addressing gender issues is not possible. No individual is like any other. There are always individual cases in therapy and therapists have to deal with these problems. It is possible to base on comprehensive indexes on biological, psychological, socio-cultural foundations to separate gender issues, especially those guiding when patients and clients come to seek therapists and get the answers about themselves.

This has been a very difficult problem for many generations over the years, the burden placed on psychotherapists as problems become more complex and diverse. Parents who work in education can recognize and understand gender issues, sex issues to better understand their children, as well as understand their students. Many parents experience big problems and crises when their children are ambiguous in gender recognition, when young people have sex acts they have never seen before. Care and understanding are the right things to do and must be done to avoid cross-generational conflicts. Avoid shocks that lead to inappropriate behaviors that can harm the younger generation and the well-being of their families, which is also true in education.

12. Further research directions, if any: None

13. Thesis-related publications: None                       

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây