TTLV: Hệ môn phái ở Kiên Giang hiện nay

Thứ hai - 26/06/2023 12:03
1. Họ và tên học viên: Phạm Hoàng Thủ
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 11/3/1987
4. Nơi sinh: Rạch Giá, Kiên Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận văn: HỆ PHÁI MÔN QUAN Ở KIÊN GIANG HIỆN NAY
8. Chuyên ngành: Tôn Giáo Học; Mã số: 8229009.01.
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Vũ Văn Chung
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          Trình bày một cách khoa học, tổng hợp về hoạt động từ thiện xã hội và hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo.
- Trình bày được một cách khoa học, khách quan và thực trạng về hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo và Công giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay.
- Rút ra một số vấn đề cơ bản và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo và Công giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay.
- Đưa ra một số kiến nghị đề xuất nhằm xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
            Với những kết quả nghiên cứu tổng hợp, khảo sát và đánh giá thực tiễn, các đề xuất, giải pháp đề ra trong luận văn có thể giúp cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo và Công giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay nói riêng và của các tôn giáo nói chung
- Dùng làm tài liệu tra cứu và tham khảo cho những đối tượng quan tâm.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không.
           
   INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Phạm Hoàng Thủ                    2. Sex: Male
3. Date of birth: 11/3/1987                              4. Place of birth: Rach Gia, Kien Giang
5. Admission decision number: 2705/2020 QĐ-XHNV-SĐH, Dated: December 24, 2020 of the Principal University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
6. Changes in academic process:
7. Thesis title: the current mandarin sect in Kien Giang
8. Major: Religious Studies; Code: 8229009.01.
9. Scientific instructor: Dr. Vu Van Chung
10. Summary of the results of the thesis:
          Presenting in a scientific and synthetic way about social charity activities and social charity activities of religions.
- Presenting in a scientific, objective manner and the reality of Buddhist and Catholic social charity activities in Kien Giang province today.
- Summarizing some basic problems and solutions to improve the effectiveness of social charity activities of Buddhism and Catholics in Kien Giang province today.
- Proposing a number of proposals to develop and perfect policies and laws on social charity activities of religions in Vietnam today.
11. Applicability in practice:
            With the results of general research, survey and assessment of practice, the proposals and solutions proposed in the thesis can help the development and improvement of policies and laws on social charity activities of Buddhism and Catholicism in Kien Giang province today in particular and of religions in general.
- Used as a reference material for interested subjects.
12. Further research directions:
13. The published works are related to the thesis:

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây