TTLV: Hệ thống nhân vật phản diện trong ba phim truyền hình thành công của thập niên thứ 2 thế kỷ XXI: Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Cả một đời ân oán

Thứ sáu - 19/06/2020 05:53

1. Họ và tên học viên: Lê Văn Luật

 2. Giới tính Nam

3. Ngày sinh: 22/1/1982

4. Nơi sinh: Đồng Nai

5. Quyết định công nhận học viên số:3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn thời gian học tập theo quyết định Số 3674/QĐ-XHNV ngày 23/9/2019)

7. Tên đề tài luận văn: Hệ thống nhân vật phản diện trong ba phim truyền hình thành công của thập niên thứ 2 thế kỷ XXI: Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Cả một đời ân oán

8. Chuyên ngành: Lý luận, Lịch sử và Phê Bình Điện ảnh – Truyền hình; Mã số: 60210231

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Văn hoá truyền thông của Viện đào tạo Báo chí Truyền thông, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: luận văn nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống nhân vật phản diện trong phim truyện truyền hình (có kịch bản được Việt hoá từ kịch bản nước ngoài) trong thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI: Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử và Cả một đời ân oán. Thông qua so sánh, đánh giá ba phim truyền hình này để nhìn nhận ra sự thành công trong việc xây dựng hệ thống nhân vật phản diện trong ba phim này. Điều đó chứng minh rằng để có sự thành công cho tất cả các phim truyện truyền hình trong nước, các nhà làm phim phải chú trọng trong việc xây dựng hệ thống nhân vật, khi tạo ra kịch bản, đặc biệt là nhân vật phản diện. Và để tăng kịch tính cho phim, họ luôn phải tạo ra được những nhân vật phản diện đặc sắc, theo cách dựng nhân vật phản diện, của ba phim được nghiên cứu.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: cung cấp một số phương pháp xây dựng hệ thống nhân vật, đặc biêt là nhân vật phản diện trong kịch bản phim truyện truyền hình.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 

                                                                                     INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LE VAN LUAT                                      2. Sex: Male

3. Date of birth: 22/1/1982                                        4. Place of birth:  DONG NAI

5. Admission decision number: 3379/2017 / QD-XHNV dated December 19, 2017

6. Changes in academic process: extend the study period based on decision No. 3674 / QD-XHNV dated September 23, 2019)

7. Official thesis title: System of villains in three successful TV series of second decade of the 21st century Living with mother-in-law, Adjudicator, A lifetime of resentment

8. Major: Film and Television of Theory, History and Criticism

 9. Code: 60210231

10. Supervisor(s): Assoc.Prof.Ph.D Nguyen Thi Minh Thai, Head of the Department of Culture and Communications of the Institute of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, under The Hanoi National University.

11. Summary of the findings of the thesis: The thesis emphasizes the construction of a system of villains in television dramas (with Vietnamese localized scripts from foreign scripts) in the second decade of the 21st century:  Living with the mother-in-law, The Adjudicator and A lifetime of resentment . By comparing and evaluating these three films to recognize the success in excellent construction of the villain system in these three films. This proves that in order to have the success of all domestic dramas, filmmakers must focus on building the character system when creating the script, especially the villains. And to increase drama, they always have to create unique villains like the villains, of the three researched films .

12. Practical applicability, if any: provides some method of building character systems, especially villains in a  television series script.

13. Further research directions: (if any)

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây