TTLV: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp

Thứ sáu - 05/06/2020 05:28

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Bình

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/10/1966

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/6/2018  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp

8. Chuyên ngành:  Tôn giáo học ;                                   Mã số: 8229009.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Hồng Yến và TS. Nguyễn Thúy Thơm

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Luận văn đã khái quát lý luận chung về Phật giáo và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, Luận văn đã chỉ ra trạng cơ cấu tổ chức của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh hóa về các mặt: mô hình cơ cấu tổ chức và tổ chức nhân sự; thực trạng các mặt hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về các mặt: hoạt động quản lý hành chính và một số hoạt động chuyên môn tiêu biểu.

Từ thực trạng đó, luận văn đưa ra những đánh giá về thành tựu và hạn chế của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

            Những đánh giá và giải pháp, khuyến nghị được đưa ra trong luận văn có thể ứng dụng trong hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Giáo hội học tôn

- Hoạt động xã hội của tôn giáo

- Mối quan hệ giữa tổ chức tôn giáo và tổ chức chính trị - xã hội.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

           

                                                                         INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Binh

2. Sex: Female

3. Date of birth: 02/10/1966

4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV dated 28/6/2018 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

 7. Thesis title: The Executive Board of Vietnam Buddhist Sangha in Thanh Hoa Province: Current situations and solutions

8. Major: Religion studies;                      Code: 8229009.01

9. Supervisor: Dr. Tran Thi Hong Yen and Dr. Nguyen Thuy Thom

10. Summary of the thesis results:

The thesis has generalized the general theory about Buddhism and the Executive Board of Vietnam Buddhist Sangha in Thanh Hoa province.

On the theoretic and practical basis, the thesis shows current situations of the organizational structure of the Executive Board of Vietnam Buddhist Sangha in Thanh Hoa province in terms of: the model of organizational structure and personnel organization; current situation of activities of the Executive Board of Vietnam Buddhist Sangha in Thanh Hoa province in terms of: administrative management and some typical professional activities.

From those situations, the thesis made assessments on the achievements and limitations of the Executive Board of Vietnam Buddhist Sangha in Thanh Hoa province and proposed some solutions to improve the organization and raise the performance of the Executive Board of Vietnam Buddhist Sangha in Thanh Hoa province.

11. Practical applicability:

The assessments, solutions and recommendations given in the thesis can be applied in the activities of the Executive Board of Vietnam Buddhist Sangha in Thanh Hoa.

12. Further research directions:

- Church of Religious Studies

- Social activities of religion

- The relationship between religious organizations and socio-political organizations.

13. The published works are related to the thesis:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây