TTLV: Chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 2009 đến nay

Thứ năm - 11/06/2020 05:04

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Xuân Tùng             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18/8/1988

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 2769/QĐ-XHNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 2009 đến nay

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 60 31 02 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tuấn Minh, Viện nghiên cứu châu Mỹ, Viện  Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã ánh giá những nhân tố tác động đến chính sách của Mỹ đối với Iran trong giai đoạn 2009 đến nay. Những nhân tố này được nhìn nhận dưới hai góc độ là yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài.

Luận văn đã nêu và phân tích mục tiêu, định hướng chính sách của các đời Tổng thống Mỹ với Iran, tập trung vào hai đời Tổng thống Mỹ là Obama và Trump. Với Obama thì bên cạnh sự xuyên suốt, tiếp nối chính sách trong hai nhiệm kỳ Tổng thống còn có những đánh giá về thành công, kết quả và so sánh chính sách trong 02 nhiệm kỳ. Với Trump, chỉ rõ những thay đổi mang tính bước ngoặt so với thời Tổng thống Obama.

Luận văn đã đánh giá tác động của chính sách của Mỹ với Iran trong toàn bộ quá trình từ 2009 đến nay. Các tác động này bao gồm cả tích cực, tiêu cực, đối với bản thân hai quốc gia trực tiếp và tác động đến cục diện khu vực và Việt Nam. Đồng thời, đưa ra cơ sở và căn cứ phục vụ cho việc dự báo chính sách của Mỹ với Iran trong thời gian tới trong ngắn hạn và dài hạn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng trong nghiên cứu và hoạch định chính sách đối ngoại.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN XUAN TUNG                               2. Sex: Male

3. Date of birth: 18/8/1988                                                  4. Place of  birth: Hai Duong

5. Admission decision number: 2769/QĐ-XHNV Dated 27/10/2017

6. Changes in academic process: 

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: US foreign policy toward Iran since 2009

8. Major: Foreign Relations                                                 9. Code: 60 31 02 06

10. Supervisors: Ph.D Nguyen Tuan Minh, Vietnam Institute of Americas Studies, Vietnam Academy of Social Science.

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

The Thesis has assesses the factors that influence US policy towards Iran over the period of  2009 - 2020. These factors are seen from two angles: internal and external factors.

The Thesis has outlines and analyzes the goals and implementation of US policies toward Iran of different US presidents, focusing on Obama and Trump administration. For Obama administration, besides the thoroughness and continuity of policies in two terms, the thesis assess the success, results and comparison of policies in the two terms. For Trump administration, the thesis indicates the turning point in Trump’s policy changes in comparison to Obama’s.

The Thesis has assessing the impacts of US policy toward Iran in the entire process of 2009 - 2020. These impacts include both positive and negative effects on the two countries themselves, affecting the region and Vietnam situation. The thesis provide the basis  for the forecast of US policy toward Iran in short term and long term.

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

12. Practical applicability, if any: The research results of The Thesis can be used in research and foreign policy planning.

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây