Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại Đảo Yến, Khánh Hòa

Thứ sáu - 05/06/2020 03:13

1. Họ và tên học viên: VŨ THỊ PHƯƠNG                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/10/1984

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV  Ngày 11 tháng 07năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời hạn 1 năm

7. Tên đề tài luận văn: “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI ĐẢO YẾN, KHÁNH HÒA”

8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hồng Long – Khoa Du Lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Về cơ bản, luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu chính sau:

Một là, luận văn đã tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch Đảo Yến trong thời gian qua, đồng thời định hướng du lịch Đảo Yến phát triển lâu dài, bền vững về kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trường.

Hai là, luận văn đã phân tích sơ bộ sự hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch tại Đảo Yến Khánh Hòa, Tập trung chủ yếu vào khách du lịch nội địa và quốc tế.

Ba là, luận văn đã đề xuất một số định hướng cơ bản để phát triển du lịch Đảo Yến theo hướng bền vững. Những định hướng này cũng có thể là những gợi ý tốt cho sự phát triển du lịch trên các đảo khác theo hướng bền vững.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Từ kết quả khảo sát đánh giá của du khách về sản phẩm du lịch tại Đảo Yến Khánh Hòa, luận văn góp phần đưa ra các vấn đề bất cập trong tổ chức quản lý và khai thác các hoạt động Du lịch tại Đảo Yến Khánh Hoà.  Từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm phát triển du lịch bền vững tại Đảo Yến Khánh Hòa

Luận văn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý du lịch và phục vụ công tác giảng dạy ở các cơ sở đào tạo du lịch.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Ứng dụng và phát triển các tiêu chí để đánh giá phát triển du lịch các đảo khác ở Vịnh Nha Trang theo hướng bền vững.

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                                     INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: VŨ THỊ PHƯƠNG                      2.Sex: Female

3. Date of birth: 10/10/1984

4. Place of birth: Ninh Binh

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV Date: 11 Jul 2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

 6. Changes in academic process: Extend to 1 year

7. Official thesis title: “RESEARCHING AND DEVELOPING SUSTAINABLES TOURISM IN KHANH HOA SALANGANES ISLAND ”

8.  Major: Tourism;                            Code: 8810101

9. Supervisors: Assoc. Prof & Ph.D. Pham Hong Long - Lecturer, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

Basically, Thesis achieved the following key research findings:

Firstly, the thesis has focused on research on the situation of tourism development in Salanganes Island in the last period, at the same time it is orientated tourism in Salanganes Island for developing economy, culture, society and environment longly and sustainably.

Secondly, Thesis analyzed the satisfaction of visitors about tourism products at Khanh Hoa Salanganes Island, focusing mainly on domestic and international tourists.

Thirdly, the thesis proposed some basic orientation to develop Salanganes Island in the direction of sustainability. These orientation can also be good suggestions for the development of tourism on other islands in a sustainable direction.

11. Practical applicability, if any:

From the results of surveys guest reviews of tourism products at Khanh Hoa Salanganes Island, the thesis contributes to the issue of inference in the organization of management and exploitation of tourism activities in Khanh Hoa Salanganes Island.  

From there, making recommendations for sustainable tourism development at Khanh Hoa Salanganes Island.

12. Further research directions, if any:

Application and development of criteria to evaluate tourism development of other islands in Nha Trang Bay towards sustainability.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây