TTLV: Đánh giá hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thứ năm - 11/06/2020 04:55

1. Họ và Tên: Trần Thị Mai Anh

2. Giới tính: Nữ                                                                                            

3. Ngày Sinh: 06/09/1996                                

4. Nơi Sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV, ngày 01/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng): không thay đổi

7. Tên đề tài luận văn: “Đánh giá hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội”

8. Chuyên ngành: Công tác xã hội            

9. Mã số: 60900101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học(ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): PGS.TS Hoàng Thu Hương, Phó Trưởng Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội

11. Tóm tắt kết quả luận văn: luận văn đánh giá các hoạt động chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi, cũng như các nguồn lực tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi có trả phí trên địa bàn Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số hoạt động chăm sóc mang tính công tác xã hội cho trung tâm có thể xây dựng và triển khai trong thời gian tới

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức có thể sử dụng kết quả nghiên cứu, đánh giá của đề tài thực hiện để ứng dụng trong việc đổi mới các hoạt động chăm sóc tại trung tâm. Ngoài ra, trung tâm nên có định hướng về việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp theo ngành Công tác xã hội và áp dụng một số phương pháp làm việc với người cao tuổi như cá nhân, nhóm hoặc quản lý ca đối từng trường hợp cụ thể

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): không có

14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có): không có

                                                             INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Thi Mai Anh                          2. Sex: Female

3. Date of birth: 06/09/1996                                4. Place of birth: Quang Ninh

5. Admission decision number: 1543/QĐ-XHNV by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi Dated 01/06/2018

6. Changes in academic process: none

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Evaluation of health care activities for elderly people in Bach Nien Thien Duc Elderly Care Centre, Dong Ngac Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi

8. Major: Social Work                                         9. Code: 60900101

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr Hoang Thu Phuong, Associate Dean of Faculty of Sociology, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis: The thesis comprehensively evaluates the health care activities for elderly people, as well as resources participating in those activites for the payment elderly care centre in Ha Noi. Based on this evaluations, the thesis suggest social work health care activities for the centre which the centre could develop and implement in nearly time.

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

12. Practical applicability, if any: Elderly care centre at Bach Nien Thien Duc can use the research results and evaluation of the thesis to apply in renewing care activities at the center. In addition, the centre should be oriented towards providing social work professional services and applying some methods of working with the elderly such as individual, group and case management for each specific case.

13. Further research directions, if any: none

14. Thesis-related publications: none

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây