TTLV: Công tác vận động chức sắc Phật giáo ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Thứ sáu - 05/06/2020 05:28

1. Họ và tên học viên: Nghiêm Thị Vi Anh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28 tháng 12 năm 1983

4. Nơi sinh: Sơn Tây, Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số:1543/QĐ-XHNV ngày 01/ 6/ 2018

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Công tác vận động chức sắc Phật giáo ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học định hướng          ; Mã số: 8229009.01 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác vận động chức sắc Phật giáo ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay, luận văn làm rõ: Chức sắc Phật giáo ở Bắc Ninh; Công tác vận động chức sắc Phật giáo ở Bắc Ninh. Đề xuất những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động chức sắc Phật giáo ở địa phương trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng về tôn giáo học, công tác tôn giáo và công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo của các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

- Làm tài liệu cho công tác bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh ở Bắc Ninh. Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, là tư liệu cho các nhà nghiên cứu, lãnh đạo quản lý về lĩnh vực tôn giáo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          - Nghiên cứu nét đặc thù chức sắc tôn giáo

          - Nghiên cứu nét đặc thù chức sắc Phật giáo

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

          Bài tham luận: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Hội thảo “Thuận lợi và thách thức trong thực tiễn triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý đất đai liên quan đến tôn giáo” của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 24 tháng 10 năm 2018.

 

                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Postgraduate student’s full name: Nghiêm Thị Vi Anh

2. Sex: Nữ

3. Date of birth: December 28, 1983

4. Place of birth: Sơn Tây, Hà Nội

5. Decision on acceptance of postgraduate student: 1765/QĐ-XHNV dated June 28, 2018

6. Changes to the training program: None

7. Name of the thesis: “The mass mobilization work on Buddhist dignitaries presently in Bac Ninh Province: Current situation and issues” 

8. Field of study: Oriented Religiosity; Code number: 8229009.01 (UD)

9. Scientific guide: Assoc. Prof., Dr. Nguyễn Thanh Xuân

10. Summary of the thesis’s results:

Based on studies and assessment of the mass mobilization work on Buddhist dignitaries presently in Bac Ninh Province, the thesis has made clarifications on Buddhist dignitaries in Bac Ninh and the mass mobilization work on Buddhist dignitaries in the province, and proposed solutions and recommendations for enhancing the efficiency of the mass mobilization work on Buddhist dignitaries in the locality.

11. Practical applications in virtual reality:

- The thesis can be used for references in the training and fostering programs on religious studies, the state administration on religion and the mass mobilization work on religious dignitaries and followers at political schools and fostering centres.

- The thesis can be cited in the training of cadres for sectors of the mass mobilization, the Fatherland Front and the social-political organisations in Bac Ninh. It can also be as a referencing text by researchers and officials tasked with the state management on religion.

12. Recommendations for further studies:

- Studies on distinctive characteristics of religious dignitaries, and

- Studies on distinctive characteristics of Buddhist dignitaries

13. Published works related to the thesis:  

- The presentation paper on factors affecting the implementation of policies and laws on belief and religion at the seminar “Advantages and challenges in implementing the Law on Belief and Religion and administration on religion-related land” held by the Government Committee for Religious Affairs on October 24, 2018.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây