TTLV: Biểu tượng người Mẹ qua tục thờ Mẫu ở Việt Nam

Thứ sáu - 05/06/2020 05:28

1. Họ và tên học viên: Ngô Thị Phương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/4/1964

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/6/2018  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Biểu tượng người Mẹ qua tục thờ Mẫu ở Việt Nam

8. Chuyên ngành:  Tôn giáo học          ; Mã số: 8229009.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

          Luận văn đã khái quát lý luận chung nguyên lý Mẹ trong văn hóa Việt Nam và tục thờ Mẫu ở Việt Nam

Trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, Luận văn đã chỉ ra tính đa văn hóa của biểu tượng người Mẹ trong tục thờ Mẫu ở các khía cạnh: người Mẹ tự nhiên, người Mẹ lịch sử, huyền thoại, người Mẹ đa dân tộc và hội tụ đỉnh cao ở hình ảnh người Mẹ Mẫu nghi thiên hạ Thánh Mẫu Liễu Hạnh; Luận văn chỉ ra những quyền năng của biểu tượng người Mẹ: người Mẹ với quyền năng làm chủ; người Mẹ với quyền năng sinh sôi, sáng tạo; người Mẹ với quyền năng chở che, bao bọc và tạo dựng hạnh phúc; và người Mẹ với quyền năng là biểu tượng của cái đẹp hoàn mỹ.

Luận văn chỉ ra bản sắc văn hóa qua bản tính tự nhiên và giá trị đạo đức của người Mẹ Việt Nam thể hiện trong tục thờ Mẫu.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

          Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng trong nghiên cứu và học tập tôn giáo học

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

-  Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam

- Phật giáo và văn hóa Việt Nam

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:    

                                                                  INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Ngo Thi Phuong

2. Sex: Female

3. Date of birth: 14/4/1964

4. Place of birth: Ha Nam

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV dated 28/6/2018 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Thesis title: The symbol of the Mother through the custom of Mother worship in Vietnam

8. Major: Religion studies;                      Code: 8229009.01

9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Kim Oanh, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

10. Summary of thesis result:

The thesis has generalized the general theory of the principle of the Mother in Vietnamese culture and the custom of Mother worship in Vietnam

On the theoretic and practical basis, the thesis shows the multiculturalism of the Mother symbol in the custom of Mother worship in the following aspects: the natural Mother, historical Mother, legendary Mother, multiracial Mother and a climax convergence in the image of the Mother “Mau nghi thien ha” (Mother of all peoples) Holy Mother Lieu Hanh; The thesis shows the powers of the symbol of the Mother: the mother with the power to master; the mother with the power to reproduce and create; the mother with the power to protect, embrace and create happiness; and the Mother with power is the symbol of perfect beauty.

The thesis shows the cultural identity through the nature and moral values of Vietnamese mothers expressed in the custom of Mother worship.

11. Practical applicability:

The research results of the thesis can be used in research and study in the major of religious studies

 12. Further research directions:

- The faith of Mother worship in Vietnam

- Buddhism and Vietnamese culture

13. The published works are related to the thesis:      

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây