TTLV: Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam

Thứ ba - 05/10/2010 09:20
Thông tin luận văn "Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam" của HVCH Nguyễn Hoài Anh, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Thông tin luận văn "Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam" của HVCH Nguyễn Hoài Anh, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học. 1. Họ và tên: Nguyễn Hoài Anh 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 01/8/1983 4. Nơi sinh: Thị trấn Thắng – Hiệp Hoà – Bắc Giang 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ/XHNV-KH&SĐH ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam. 8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học. Mã số: 60.22.85 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Trọng Dung, công tác tại Khoa Triết học – Học viện chính trị – Hành chính Khu vực I. 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần cung cấp những cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam hiện nay, làm cơ sở đề xuất, hoạch định các chủ trương, chính sách, các giải pháp để thực hiện bình đẳng giới trong gia đình nói riêng và bình đẳng nam – nữ trong xã hội nói chung. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể làm tài liệu nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng cho mọi người, đồng thời là tài liệu tham khảo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên và những người quan tâm đến môn Lí luận về giới. 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Thực hiện bình đẳng nam – nữ trong xã hội nói chung và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình nói riêng vừa là yêu cầu bức thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài. Đây cũng là yêu cầu khách quan trong quá trình xây dựng Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh. 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Hoai Anh 2. Sex: Female 3. Date of birth: 01/8/1983 4. Place of birth: Thang town, Hiep Hoa, Bắc Giang Province. 5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ/XHNV – KH&SĐH dated on 11/02/2007 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University 6. Changes in academic process: None 7. Official thesis title: Gender equality in Vietnamese families 8. Major: Scientific Socialism. Code: 60.22.85 9. Supervisors: Associate Professor, Doctor Vũ Trọng Dung, Faculty of Philosophy - Academy of Politics and Public Administration I. 10. Summary of the findings of the thesis: The findings of the thesis distribute to the provision of scientific background for researching gender equality in Vietnamese family nowadays, and are also basis for proposals, policy-making, planning and solution to implement gender equality in families in particular and in society in general. 11. Practical applicability, if any: The thesis can be used as research document for everyone; or reference simultaneously for staff, lecturers, students and those interested in subject of Theories on Gender. 12. Further research directions, if any: It is urgent and also long-term task to implement male-female equality in society in general and gender equality in families in particular. This is objective requirement in the process of building equal, democratic and civilized Socialist Republic of Vietnam. 13. Thesis-related publications: None

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây