TTLV: Nghiên cứu phương thức chuyển dịch các thành ngữ từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh trong bản dịch một số tác phẩm văn học Việt Nam (Dế mèn phiêu lưu ký, Nỗi buồn chiến tranh và Thời xa vắng)

Thứ tư - 26/05/2021 23:25

1. Họ và tên học viên: Trần Thị Huệ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/6/1984

4. Nơi sinh: Nghĩa Hưng, Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: số 3014/2019/QĐ-XHNV ngày30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu phương thức chuyển dịch các thành ngữ từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh trong bản dịch một số tác phẩm văn học Việt Nam (Dế mèn phiêu lưu ký, Nỗi buồn chiến tranh và Thời xa vắng)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học;                                                       Mã số: 8229020.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Anh Thi

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Qua Nghiên cứu phương thức chuyển dịch các thành ngữ từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh trong bản dịch một số tác phẩm văn học Việt Nam (Dế mèn phiêu lưu ký, Nỗi buồn chiến tranh và Thời xa vắng), chúng tôi đã thu về các kết quả :

- Đặc điểm về thành ngữ Tiếng Việt

- Các hình thức chuyển dịch thành ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh : Dịch tương đương; Dịch mô tả; Dịch đối từ; Bỏ qua/ Không dịch

- Việc chuyển dịch thành ngữ ưu tiên quan tâm vấn đề liên quan đến ngữ nghĩa trước

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Rất có giá trị cho quá trình học tập và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và Tiếng Anh cho người Việt.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Tran Thi Hue

2. Sex: Female

3. Date of birth: 12/6/1984                

4. Place of birth: Nghia Hung, Nam Dinh province

5. Admission decision number: number 3014/2019/QĐ-XHNV Dated: 30/7/2019 by The Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: An analysis of translation strategies applied in the Vietnamese – English translation of idioms in three Vietnamese literary works (Dế mèn phiêu lưu ký– Diary of a Cricket, Nỗi buồn chiến tranh -The sorrow of war, Thời xa vắng - A Time Far Past)

8. Major: Linguistics                              Code: 8229020.01

9. Supervisors: Assoc.Prof. Dr. Hoang Anh Thi

10. Summary of the findings of the thesis: By An analysis of translation strategies applied in the Vietnamese – English translation of idioms in three Vietnamese literary works (Dế mèn phiêu lưu ký– Diary of a Cricket, Nỗi buồn chiến tranh -The sorrow of war, Thời xa vắng - A Time Far Past) we have following results:

- Features of Vietnamese idioms

- Forms of translating idioms from Vietnamese to English: Equivalent translation; Translate description; Translating words; Skip/ Don't translate

- The translation of idioms gives priority to semantic problems first

11. Practical applicability, if any: Very valuable for the process of learning and teaching Vietnamese for foreigners and English for Vietnamese

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây