TTLV: Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến xác định chuẩn nghèo trong chính sách giảm nghèo đô thị và đề xuất chuẩn nghèo đô thị

Chủ nhật - 20/09/2020 21:35

1. Họ và tên học viên: Phạm Tuấn Anh        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/03/1995

4. Nơi sinh: Hồng Hải, Hạ Long,Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số:  1543/QĐ – XHNV Ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến xác định chuẩn nghèo trong chính sách giảm nghèo đô thị và đề xuất chuẩn nghèo đô thị.

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lí;                                             Mã số:         8340401.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Chi, Giảng viên Khoa Khoa học Quản lí. (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có):  Khái quát những vấn đề lý luận liên quan đến chuẩn nghèo, chính sách giảm nghèo đô thị và các yếu tố tác động tới việc xác định chuẩn nghèo trong chính sách giảm nghèo đô thị; Quá trình thay đổi các chuẩn nghèo nói chung và chuẩn nghèo đô thị nói riêng và các yếu tố tác động đến xác định chuẩn nghèo đô thị ở Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020;  Khuyến nghị đề xuất chuẩn nghèo trong chính sách giảm nghèo đô thị giai đoạn 2021 – 2025.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Nhận diện đối tượng của chính sách giảm nghèo đô thị và khuyến nghị đề xuất chuẩn nghèo đô thị ở Việt Nam giai đoạn 2021 -2025

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Tuan Anh                             2. Sex: Male

3. Date of birth: 12/03/1995                          4. Place of birth: Hong Hai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province

5. Admission decision number: 1543/QĐ – XHNV Dated: 01.06.2018

6. Changes in academic process: 

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Identify factors influencing poverty definition in urban poverty reduction policies and propose urban poverty definition.

8. Major: Management Science                                   9. Code: 8340401.01

10. Supervisors: Dr. Nguyen Thi Kim Chi, Tutor of Department of Management Science

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis: Overview of theoretical issues related to poverty definition, urban poverty reduction policies, and factors affecting the determination of poverty in urban poverty reduction policies; The process of changing poverty definition in general and urban poverty in particular, and the factors affecting the determination of urban poverty in Vietnam in the period 2015 - 2020; proposing poverty definition in urban poverty reduction policies in the period 2021 - 2025.

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

12. Practical applicability, if any: Identifying the target groups of urban poverty reduction policies and proposing urban poverty definition in Vietnam in the period 2021 -2025.

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: 

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây