TTLV: Ứng xử với môi trường biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX: Nhìn từ chính sách cứu nạn trên biển

Thứ ba - 22/09/2020 03:58

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Thơm               

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/10/1996

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Ứng xử với môi trường biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX: Nhìn từ chính sách cứu nạn trên biển

8. Chuyên ngành:Việt Nam Học                   Mã số: 8310630.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Văn Huy, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

-Luận văn đã cơ bản khái quát về tình hình nghiên cứu về ứng xử với biển của nhà Nguyễn và chính sách cứu nạn của nhà Nguyễn.

-Luận văn đã lý giải cơ sở hình thành chính sách cứu nạn biển của nhà Nguyễn

-Luận văn đã phân tích nội dung và quá trình triển khai chính sách cứu nạn biển của nhà Nguyễn

-Luận văn đã luận giải những đặc điểm, ý nghĩa chính sách cứu nạn biển của nhà Nguyễn

-Luận văn là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và tương đối đầy đủ về chính sách cứu nạn trên biển của nhà Nguyễn.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy các chuyên đề về biển, chính sách và luật biển ở Việt Nam, lịch sử nhà Nguyễn ở các trường đại học, viện nghiên cứu.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

1. Phạm Thị Thơm (2016), “Chính sách cứu nạn trên biển của nhà Nguyễn đối với người nước ngoài dưới các triều vua Gia Long (1802-1820) và Minh Mạng (1820-1841)”, tạp chí Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, số 12 (83), tr48-56.

2. Phạm Thị Thơm (2018), “Chính sách cứu nạn trên biển dưới triều vua Gia Long – Minh Mạng (1802-1840)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (216), tr.60-65.

3. Phạm Thị Thơm (2019), Hoa kiều trong chính sách cứu nạn biển của nhà Nguyễn đầu thế kỉ XIX, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ, Nxb Đại học Huế, Huế, tr.147-155

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Pham Thi Thom

2. Sex: Female

3. Date of birth: October 04, 1996

4. Place of  birth: Thai Binh Province

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV, Dated 4th Demcember 2018 of Headmaster of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The Behavior of Nguyen Dynasty on the Sea in the First Half of the 19th Century: from the View of Marine Rescue Policy

8. Major: Vietnamese Studies

9. Code: 8310630.01

10. Supervisors: Assoc.Prof. Dr. Duong Van Huy, Institute for Southeast Asian Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis basically shows the research of the behavior of Nguyen dynasty on the sea in the first half of the 19th century.

The thesis provides details basic for marine recsue policy of Nguyen dynasty in the first half of the 19th century.

The thesis provides deep understanding about the contents and development of the marine recsue policy of Nguyen dynasty in the first half of the 19th century.

The thesis provides characteristics and significative of the marine recsue policy of Nguyen dynasty in the first half of the 19th century.

The thesis is the first research work which proposed serveyed marine recsue policy under Nguyen dynasty in the first half of the 19th century.

12. Practical applicability, if any: This thesis could be a useful research, teaching and learning material for Vietnamese policy and law of the sea, history of Nguyen dynasty at the tertiary level.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

1. Pham Thi Thom (2016), The Policy of Rescuing on the Sea in Nguyen Dynasty to Overseas People under Gia Long King (1802 - 1820) and Minh Mang King (1820 - 1841), Review of Danang Socio-Econnomic Development, 83, pp.48-56.

2. Pham Thi Thom (2018), Marine Rescue Policy under Gia Long, Minh Mang (1802-1840), Southeast Asian Studies, No.3 (216), pp.60-65.

3. Pham Thi Thom (2019), “Overseas Chinese in Maritime Rescue Policy under Nguyen Dynasty in the Early 19th Century”, Proceedings of the National Young Researchers Workshop, Hue University of Education, Hue University Publishers, Hue, pp.147-155

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây