TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Thứ hai - 06/01/2020 02:20

1. Họ và tên học viên: ĐÀO TRẦN LÂM                                  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/08/1987

4. Nơi sinh: Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập 6 tháng

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu phát triển du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

8. Chuyên ngành: Du lịch học; Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Phạm Hùng, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

(Ghi từ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

          Luận văn đã khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung đề tài như di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, phát triển du lịch di sản, điểm du lịch di sản…để làm công cụ cho nghiên cứu vấn đề khai thác di sản văn hóa vào hoạt động phát triển du lịch. Luận văn đã nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh từ khi được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa quốc gia cho đến nay, qua đóđưa ra một số đánh giá về những thành tựu đạt được cùng những hạn chế của hoạt động du lịch tại đây. Luận văn đã đề xuấtmột số giải pháp và kiến nghị nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa nhằmkhai thác có hiệu quả các di tích lịch sử văn hóa trong phát triển du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Luận văn góp phần đề xuất cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và khai thác du lịch di sản văn hóa tại thành cổ và Văn miếu Diên Khánh. Luận văn có thể là tài liệu tham khảo cần thiết đối với cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch,  là tài liệu tham khảo cho giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo du lịch của Khánh Hòa.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề liên quan đến di sản văn hóa Thành cổ và Văn Miếu Diên Khánh phục vụ phát triển du lịch

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                            INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name : ĐÀO TRẦN LÂM                                  2. Gender: Male

3. Date of birth: 26/08/1987

4. Place of birth: Khanh Hoa

5. Decision of student recognition number: 1698/QD-XHNV dated on July 11, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in the training course: Extend learning the time (6 months)

(write the change form and the corresponding time)

7. Name of thesis: Research on development of  tourism in the Dien Khanh Citadel and Literature Temple, Khanh Hoa Province.

8. Major: Tourism;                  Code: 8810101

9. Scientific instructor:Assoc. Prof. Dr.Nguyen Pham Hung, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

(Write from the scientific title, degree, full name and workplace)

10. Summarizing the results of the thesis:

(summarizing the results of the thesis, highlighting new results if any)

The thesis has outlined a number of theoretical and practical issues related to the topic content such as cultural heritage, cultural historical relics, development of heritage tourism, heritage tourism sites.... to serve as a tool for researching the issue of exploiting cultural heritage into tourism development activities. The thesis has studied the actual situation of tourism activities in the Dien Khanh Citadel andLiterature Temple since being recognized as a national historical and cultural relic up to now.Thereby giving some evaluation of the achievements and limitations of tourism activities here.

The thesis proposes a number of solutions and recommendations to preserve and promote historical and cultural values in order to effectively exploit cultural and historical monuments in tourism development in the Dien Khanh Citadel andLiterature Temple .

11. Practical Application Capabilities:

          The Thesis contributes to the scientific basis for conservation and  exploiting tourism of cultural heritage at the Dien Khanh Citadel and Literature Temple.

The Thesis may be a necessary reference for tourism management agencies, tourism enterprises, as a reference for teaching and learning at tourism training establishments of Khanh Hoa.

12. Further researchdirections:

          Continue researching issues related to Dien Khanh Citadel and Literature Temple to serve for tourism development.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây