TTLV: Khảo sát lỗi dùng từ của sinh viên Trung Quốc hệ 2+2 khoa Việt Nam học – Đại học Hà Nội

Thứ tư - 03/06/2020 07:19

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thủy                

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/12/1989

4. Nơi sinh: Hà Đông – Hà Nội

5. Quyết  định công  nhận học viên số: 3379 /2017/QĐ-XHNV-SĐH. Ngày 19 tháng  12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 01 lần, sửa đề tài

7. Tên đề tài luận văn: Khảo sát lỗi dùng từ của sinh viên Trung Quốc hệ 2+2 khoa Việt Nam học – Đại học Hà Nội

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                        Mã số: 60.22.02.40

9. Cán bộ hướng dẫn khoa  học: PGS.TS Nguyễn Văn Chính

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Qua khảo sát tại Khoa Việt Nam học – Trường Đại học Hà Nội, chúng tôi đã chỉ ra một số lỗi cơ bản mà sinh viên Trung Quốc hệ 2 + 2 mắc phải trong quá trình học tiếng Việt. Các loại lỗi mà sinh viên thường xuyên sai thuộc về ba bình diện sau: Lỗi thuộc bình diện cấu trúc của từ; Lỗi thuộc bình diện ngữ nghĩa của từ và Lỗi đặc thù của sinh viên Trung Quốc hệ 2+2.

Sau khi chỉ ra các loại lỗi, chúng tôi đã phân tích nguyên nhân gây và đề xuất một số giải pháp khắc phục cho sinh viên. Đồng thời, chúng tôi cũng biên soạn một số bài luyện dựa trên chính lỗi sai của các em.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với đội ngũ giáo viên ở các trung tâm, các Trường đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài trong việc lựa chọn phương pháp sao cho phù hợp và hiệu quả, nhằm phát huy tích cực khả năng ngôn ngữ cũng như tiếp thu những kiến thức của sinh viên trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nếu có điều kiện và thời gian, chúng tôi sẽ nghiên cứu ở mức độ cao hơn. Chúng tôi sẽ so sánh việc học tiếng Việt của Lưu học sinh Trung Quốc hệ 2+2 với Lưu học sinh các nước Châu Âu, Châu Mỹ các hệ 2+2, hệ 1+3, hệ 3+1...

 

                                                                              INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thuy                    

2. Sex: Female

3. Date of birth: December 20th, 1989                  

4. Place of birth: Hadong district, Hanoi city, Vietnam

5. Admission decision number: 3379 /2017/QĐ-XHNV-SĐH on December 19th, 2017 issued by Rector of University of Social Science and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: 01

7. Official thesis title: Analyzing errors using the words of full -time 2 + 2 Chinese students  faculty of Vietnamese Studies - Hanoi University

8. Major: Linguistics                                        Code: 60.22.02.40

9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. NGUYEN VAN CHINH

10. Summary of the thesis’s findings:

Through a survey at the Faculty of Vietnamese Studies - Hanoi University, we have pointed out some basic errors that full - time 2 + 2 Chinese students made in learning Vietnamese. The types of errors that the students often make mistakes including the following three dimensions: Errors belong to the structure of the word; Error of the semantic aspect of words and The specific errors of full – time 2+2 Chinese students.

After pointing out the types of errors, we analyzed the causes and proposed some solutions for students. At the same time, we also compiled a number of exercises based on their mistakes.

11. Practical applicability

The research results of the thesis are a useful reference for teachers in centers, Vietnamese language training schools for foreigners in choosing appropriate and effective methods, to actively promote language skills as well as understanding students' knowledge in learning a second language.

12. Further research directions:

Depending on conditions and time, we will study at a higher level. We will compare the learning of Vietnamese students from 2 + 2 Chinese students with those from Europe, America of the 2 + 2, 1 + 3, 3 + 1 ... programs.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây