TTLV: Quan niệm về hạnh phúc trong gia đình  người Việt Nam hiện nay qua khảo cứu tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Thứ ba - 02/06/2020 18:50

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/ 06/ 1992

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận học viên số 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan niệm về hạnh phúc trong gia đình  người Việt Nam hiện nay qua khảo cứu tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hà Thị Bắc – cán bộ Khoa Triết  học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung lý luận về hạnh phúc và hạnh phúc trong gia đình.

Thứ hai, tìm hiểu, phân tích quan niệm về hạnh phúc trong gia đình của người Việt Nam thông qua khảo cứu thực tế tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những quan niệm tích cực và hạn chế quan niệm tiêu cực về hạnh phúc trong gia đình ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn đã hệ thống hóa các quan điểm, quan niệm về hạnh phúc nói chung và hạnh phúc trong gia đình nói riêng, đi tìm hiểu và phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới hạnh phúc trong gia đình của người Việt Nam. Trên cơ sở lý thuyết, luận văn tìm hiểu quan niệm về hạnh phúc trong gia đình của người Việt Nam qua khảo cứu thực tế tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy những quan niệm tích cực và hạn chế những quan niệm tiêu cực về hạnh phúc trong gia đình ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Với kết quả đạt được, luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Nghiên cứu thực tế quan niệm về hạnh phúc trong gia đình của nhiều vùng thuộc các khu vực địa lý khác nhau để có những so sánh trong quan niệm về hạnh phúc trong gia đình của các nhóm xã hội và các nhóm vùng.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                                               INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT                          2. Sex: Female         

3. Date of birth: 26/ 06/ 1992                                                 4. Place of  birth: Vinh Phuc Province

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV. Dated: 28/06/2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The conception of happiness in the family of VietNamese today through research in Gia Lam district.

8. Major: Philosophy

9. Code: 8229001.01

10. Supervisors: PhD. Ha Thi Bac – lecturer of University of Social Science and Humanities, VNU

11. Summary of the findings of the thesis:

        First, systematize some theoretical content about happiness and happiness in the family.

        Secondly, to understand and analyze the conception of happiness in family of Vietnamese through practical research in Gia Lam district.

       Thirdly, propose some solutions to promote positive concepts and limit negative ideas about family happiness in Gia Lam district.

12. Practical applicability:

           The thesis has codified the views and conceptions of happiness in general and happiness in the family in particular, analyze the factors affecting to the happiness of Vietnamese families. On the basis of theory, the dissertation explores the concept of happiness in the family of Vietnamese people through survey in Gia Lam district and proposes a number of measures to promote the concept of accumulation and limit negative notions of family happiness in Gia Lam district. With the achieved results, the thesis can be a reference for students.

13. Further research directions:

Research on the concept of family happiness of different regions in different geographical areas to make comparisons in the concept of family happiness of social groups and regional groups.

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây