TTLV: Từ Hán-Việt trong tiếng Việt hiện đại - (So sánh với từ Hán- Nhật)

Thứ tư - 13/11/2019 02:33

1. Họ và tên học viên: Kaneya Manabu.        2. Giới tính:   Nam

3. Ngày sinh: 09 /05/1981

4. Nơi sinh: Nhật Bản

5. Quyết định công nhận học viên số 2872/2017/QĐ-XHNV-ĐT ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Từ Hán-Việt trong tiếng Việt hiện đại- (So sánh với từ Hán- Nhật)

8. Chuyên ngành: Việt Nam học;      Mã số: 60220113

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thanh Tâm, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nhật Bản và Việt Nam đều có nhiều đặc điểm của quốc gia Đông Á về văn hóa, chính trị, tư tưởng,đặc biệt là chịu ảnh hưởng văn hóa chữ Hán. Vì vậy tôi muốn nghiên cứu khai thác đề tài này. Bản thân là một người yêu Việt Nam và thích học tiếng việt. Hy vọng nghiên cứu này của tôi có thể giúp ích cho việc học ngoại ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Nhật.

Dựa trên lịch sử nghiên cứu vấn đề tại Nhật Bản và tại Việt Nam và quá trình tìm tòi, học hỏi ; qua một số phương pháp nghiên cứu như so sánh, đối chiếu, phân tích hệ thống, thống kê khảo sát, tôi đã thực hiện đề tài này.

Chữ Hán Nhật (kanji) và Hán Việt đều có xuất phát chung từ chữ Hán vì vậy cho tới tận ngày nay vẫn duy trì yếu tố giống nhau trong cách đọc cũng như ngữ nghĩa. Qua hệ thống tư liệu, khảo sát chính gồm các phần dưới đây:

+ Từ giống với tiếng Nhật

+ Từ xuất hiện trong tiếng Nhật nhưng có ý nghĩa khác nhau

+ Từ không tìm thấy trong tiếng Nhật hiện đại

Tập trung vào các trường hợp khác nhau, tôi đã thử nghiên cứu sự khác biệt về ý nghĩa và sự khác biệt trong cách sử dụng ngữ pháp đối với những từ Hán được sử dụng trong cả tiếng Nhật và tiếng Việt.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Ứng dụng trong việc dạy và học tiếng Việt, hỗ trợ mở rộng vốn từ Hán-Việt cho người nước ngoài.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

                                                                    INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Kaneya Manabu                       2. Sex: male

3. Date of birth: 09 /05/1981                           4. Place of  birth: Japan

5. Admission decision number: 2872/2017/QĐ-XHNV-ĐT Dated: November 3, 2017.

6. Changes in academic process: 

7. Official thesis title: Sino-Vietnamese words in modern Vietnamese (Comparing with Sino-Japanese words)

8. Major: Vietnamese Studies            9. Code: 60220113

10. Supervisors: Dr. Le Thi Thanh Tam, VNU USSH, Faculty of Vietnamese Studies and Language

11. Summary of the findings of the thesis:

Japan and Vietnam have many features of the East Asian nation in terms of culture, politics and ideology, especially influenced by Han Chinese culture. So I want to research into this topic. I am a Vietnamese lover and like to learn Vietnamese. Hopefully this study can be helpful for learning foreign languages between Vietnamese and Japanese.

Based on the history of problem research in Japan and in Vietnam and the process of exploring and learning; Through a number of research methods such as comparison, reconciliation, system analysis, survey statistics, I have implemented this topic.

Kanji and Pinyin are both derived from Chinese characters, so to this day, they still maintain the same element in reading as well as semantics. Through the documentation system, the main survey consists of the following sections:

+ Words are similar to Japanese

+ Words appear in Japanese but have different meanings

+ Words not found in modern Japanese

Focusing on different situations, I tried to study differences in meaning and differences in grammatical usage for Chinese words used in both Japanese and Vietnamese.

12. Practical applicability, if any: It should be applied to training and learning Vietnamese language, especially expanding Sino-Vietnamese vocabulary

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications:                                                                                  

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây