TTLV: Tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên sóng truyền hình địa phương các tỉnh phía Bắc hiện nay

Chủ nhật - 27/10/2019 23:40

1. Họ và tên học viên: MAI VIỆT NHẬT                        2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07/3/1986

4. Nơi sinh: Thiệu Duy/Thiệu Hóa/Thanh Hóa.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ, ngày 19  tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia HN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên sóng truyền hình địa phương các tỉnh phía Bắc hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Báo Chí học;                                       Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thị Xuân Hòa - Phó Trưởng Khoa Phát thanh-Truyền hình/Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn làm rõ khung lý thuyết của vấn đề nghiên cứu đó là xây dựng hệ thống các khái niệm công cụ; chỉ ra vai trò; nội dung và phương thức; tiêu chí đánh giá chất lượng việc tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên truyền hình... Đó là lý thuyết nền tảng làm cơ sở cho việc khảo sát thực trạng và đề ra giải pháp cho vấn đề nghiên cứu ở các chương tiếp sau.

Thông qua việc khảo sát 3 chương trình của 3 đài truyền hình địa phương miền núi phía Bắc: đó là Đài PTTH Hà Giang, Đài PTTH Cao Bằng và Đài PTTH Bắc Kạn trong năm 2018, luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những thành công cùng những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở ba đài này ở 3 khía cạnh chính: (1) tần suất tuyên truyền; (2) nội dung tuyên truyền; và (3) hình thức tuyên truyền.

Trên cơ sở nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra trong tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luận văn luận giải đưa ra các giải pháp cùng những kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở ba Đài PTTH ở khu vực miền núi phía Bắc trong diện khảo sát nói riêng và ở các Đài truyền hình trong cả nước nói chung trong thời gian tới. Các giải pháp tập trung vào việc tư vấn nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ phóng viên; nâng cao kỹ năng tác nghiệp; cùng với đó là đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; đổi mới cơ chế làm việc; trang bị thêm thiết bị kỹ thuật phù hợp … để sao cho trong một khoảng thời gian ngắn nhất nhưng nhà báo, cơ quan báo chí có những tác phẩm báo chí truyền hình với những góc nhìn gần gũi, thuyết phục và hấp dẫn nhất trong tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

11. Khả năng ứng dụng trongthực tiễn: Những số liệu khảo sát cùng kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo thiết thực cho những người quan tâm, đặc biệt là những nhà báo đang trực tiếp tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí nói chung và trên truyền hình nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Bên cạnh đề tài đã thực hiện, nếu được nghiên cứu tiếp theo, tác giả sẽ nghiên cứu những “lát cắt” sâu hơn của vấn đề. Ví dụ như: “Khai thác và sử dụng hình ảnh trong tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“; hoặc: „Truyền thông về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí cho giới trẻ Việt Nam hiện nay“...

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                   INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: MAI VIET NHAT                                        2. Sex: Male

3. Date of birth: 07/3/1986                                                  

4. Place of birth: ThieuDuy/ThieuHoa/ThanhHoa.

5. Admission decision number: 3379 /QĐ, dated 19/12/2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities in Hanoi - Vietnam National University Hanoi .

6. Changes in academic process: No change

7. Official thesis title: “Propaganda of “Studying and following President Ho Chi Minh's ideology, morality and style” on local televisions in the Northern provinces of Vietnam”.

8. Major: JournalismCode:60.32.01.01

9. Supervisors: - PhD. DinhThiXuanHoa - Deputy Head of Faculty of Radio & Television - Academy of Journalism and Communication.

10. Summary of the findings of the thesis

               The thesis clarifies the theoretical framework of the research problem which is to build a system of tool concepts; point out its role; content and method; criteria for evaluating the quality of the propaganda of “Studying and following President Ho Chi Minh’s ideology, morality and style" on television. That is the fundamental theory that underlies the investigation of the actual situation and proposes solutions to research problems in the following chapters.

               Through the survey of three programs of three local televisions in the Northern mountainous region including Ha Giang Radio-Television Broadcasting, Cao Bang Radio-Television Broadcastingand BacKanRadio-Television Broadcastingin 2018, the thesis analyzed and assessed the actual situation, pointed out successes and shortcomings and causes of the shortcomings in the propaganda of studying and following President Ho Chi Minh’s ideology, morality and style in these three stations in terms of three main aspects: (1) frequency of propaganda; (2) content of propaganda; and (3) form of propaganda.

               On the basis of the causes of the shortcomings and problems raised in the propaganda of studying and following President Ho Chi Minh’s ideology, morality and style, the thesis presented solutions and recommendations to improve the quality of the propaganda of studying and following President Ho Chi Minh’s ideology, morality and style in three surveyed stations in the Northern mountainous region in particular and in all television stations nationwide in general in the forthcoming time. Solutions focused on consultation to raise awareness of reporters; improvement of operational skills; along with innovation of content and form of expression; renovation of working mechanism; provision of more appropriate technical equipment, etc. so that journalists and press agencies can have television and newspaper works with the most popular, convincing and attractive views on the propaganda of studying and following President Ho Chi Minh’s ideology, morality and style in the shortest time.

11. Practical applicability, if any:   The figures of the survey and the findings of the research are practical references to those who are interested in this topic, especially journalists who are conducting the propaganda of studying and following President Ho Chi Minh’s ideology, morality and style on press in general and on television in particular.

12. Further research directions, if any: Besides the topic which has been conducted, in next researches, if any, the author will focus on deeper “slices” of the problem such as “Finding and using images to popularize the studying and following of President Ho Chi Minh’s ideology, morality and style” or “Communicating the studying and following of President Ho Chi Minh’s ideology, morality and style on press for young people in Vietnam nowadays”.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây