TTLV: Đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay

Thứ hai - 28/10/2019 00:11

1. Họ và tên học viên: Sùng Seo Sỉ

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17-09-1993

4. Nơi sinh: Hà Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ - XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay”  

 8. Chuyên ngành: Chính trị học                  Mã số: 60.31.02.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Nguyễn Duy Quỳnh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trước hết, luận văn đã làm rõ những quan điểm về hệ thống chính trị Việt Nam và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở ở Việt Nam. Luận văn đã cung cấp những khái niệm cơ bản về vấn đề nghiên cứu như là hệ thống chính trị Việt Nam, hệ thống chính trị cơ sở.

Bên cạnh đó, luận văn đã phân tích thực trạng việc đổi mới hệ thống chính trị huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở đó, luận văn đã đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và những vấn đề đặt ra trong việc đổi mới hệ thống chính trị nơi đây.

Hơn nữa, luận văn đã đưa ra một số giải pháp đổi mới hệ thống chính trị huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về hệ thống chính trị, hệ thống chính trị Việt Nam và đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được vận dụng để đổi mới hệ thống chính trị huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (nếu có)

                                                             INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Sung Seo Si

2. Sex: Male

3. Date of birth: September 19th, 1993                

4. Place of birth: Ha Giang province

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV; Dated: December 19­­­­th, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Updating the Political System in Xin Man, Ha Giang

8. Major: Politics. Code: 60.31.02.01

9. Scientific supervisor: Dr. Nguyen Duy Quynh, Hanoi University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the results of the thesis:

Firstly, this thesis made the theories clear about Vietnam’s political system and updating the district political system in Vietnam. It provided with basic concepts such as Vietnam’s political system, district political system in Vietnam.

Besides, the thesis surveyed the actual updating of the political system in Xin Man district, Ha Giang province. On that base, it assessed the advantages, disadvantages, and problems in the updating of the political system here.

Moreover, the thesis proposed solutions to update the political system of Xin Man district, Ha Giang province.

11. Practical applicability:

Research in the thesis can be used as a reference for research and teaching about the political system, Vietnam’s political system, building and updating Vietnam’s political system. Moreover, the thesis can be used to update the political system of Xin Man district, Ha Giang province.

12. Further research directions: (if any)

13. Published works related to the thesis: (if any)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây