TTLV: Vấn đề định vị hệ giá trị cốt lõi của báo Hà Nội Mới

Thứ hai - 30/09/2019 02:43

1. Họ và tên học viên: Đinh Tuấn Anh                                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/04/1974

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề định vị hệ giá trị cốt lõi của báo Hà Nội Mới

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thanh Bình – Khoa Truyền thông và văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trong vài năm trở lại đây, trước xu hướng cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Báo Hà Nội Mới đang dần trở mình để thích nghi với xu hướng phát triển bằng việc nâng cao chất lượng và liên tục đổi mới nội dung, hình thức, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, các hoạt động tổ chức sự kiện, các chương trình quy mô lớn, thu hút công chúng.

Tuy nhiên, việc định vị hệ giá trị cốt lõi và xây dựng thương hiệu ở Báo Hà Nội Mới chưa được chú trọng, chưa mang tính chiến lược, chưa có tính thống nhất, đồng bộ. Cần phải có những giải pháp để tìm ra hướng đi chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Báo Hà Nội Mới sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giữ vững ưu thế truyền thống và phát huy thế mạnh về bản sắc của tờ báo Thủ đô đã in đậm trong lòng công chúng hơn 60 năm qua.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nội dung để định vị được hệ giá trị cốt lõi, Báo Hà Nội Mới cũng cần đặt trọng công tác xây dựng thương hiệu vào diện đầu tư ưu tiên. Trong đó bộ phận truyền thông với những nhân lực chuyên nghiệp có chuyên môn cao về giá trị cốt lõi và thương hiệu để có những nghiên cứu với bước đi cụ thể ứng với từng giai đoạn phát triển. Nếu không vị thế của Báo Hà Nội Mới sẽ bị giảm sút trước các đối thủ cạnh tranh đang lớn mạnh từng ngày.

Từ việc xác định hệ thống các giá trị cơ bản của một cơ quan báo chí nói chung, tác giả sẽ áp dụng vào Báo Hà Nội Mới để tìm ra hệ giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội Mới là gì, gồm những thuộc tính nào, chỉ ra ưu điểm mà chỉ Báo Hà Nội Mới có mà các cơ quan báo chí khác không có được. Sau đó chỉ ra những vai trò mà hệ giá trị cốt lõi và quá trình hình thành, phát triển và biến đổi hệ giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội Mới. Từ thực trạng hệ giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội Mới, tác giả có những cơ sở để đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hệ giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội Mới trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Đây sẽ là tài liệu tham khảo về lý thuyết hệ giá trị cốt lõi trong hoạt động báo chí nói chung, hoạt động của Báo Hà Nội Mới nói riêng. Trên cơ sở định vị được hệ giá trị cốt lõi của Báo Hànộimới, từ đó xây dựng những phương án đổi mới, phát triển cho hoạt động của Báo Hànộimới.

Đề tài này được hoàn thành cũng sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý báo chí - truyền thông nói chung và cho các báo chí địa phương trong cả nước.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Dinh Tuan Anh                       2. Sex: Male

3. Date of birth: 1 April, 1974                       4. Place of  birth: Quang Ninh Province

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV  Dated 19 December, 2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Defining the core value system of Hanoimoi Newspaper

8. Major: Journalism                            9. Code: 60.32.01.01

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Le Thanh Binh, Faculty of International Communication and Culture of Diplomatic Academy of Vietnam

11. Summary of the findings of the thesis: In recent years, in the context of competition and international integration, Hanoimoi Newspaper is gradually turning to adapt to the deveplopment trend by improving the quality and constantly innovating its content and form, as well as renewing management methods, promoting social, event-organizing activities and large-scale programs, in order to attract public attention.

However, defining of the core value system and branding of Hanoimoi Newspaper has not been focused, strategic, unified and synchronous. Solutions are needed to find a more professional and effective direction. Hanoimoi Newspaper has to make great efforts to maintain its traditional advantages and promote its identity as the Capital newspaper that has been imprinted in the public eye for more than 60 years.

Improving the quality of content to locate the core value system, Hanoimoi Newspaper also needs to put the branding work into the priority investment area. In which, the communication department with professional and high-expertise human resources acknowledging its core values ​​and brand are vital to conduct studies with specific steps corresponding to each stage of development. Otherwise, the position of Hanoimoi Newspaper will be reduced compares to the growing competitors day by day.

From defining the system of basic values ​​of a press agency in general, the author will apply to Hanoimoi Newspaper to find out what the core value system of the newspaper is, and the attributes of those values, including the advantages that only Hanoimoi Newspaper has; then pointing out the roles of the core value system and the process of forming, developing and transforming that of Hanoimoi Newspaper. Current situation of the core value system of Hanoimoi Newspaper is the basis to propose solutions and recommendations to develop it in the current and future period.

12. Practical applicability, if any: This will be a reference on the theory of the core value system in journalism in general and the operation of Hanoimoi Newspaper in particular. On the basis of Defining the core value system of Hanoimoi Newspaper will be the basis of building innovative and developing plans for the operation of the newspaper.

The project will also be a reference for press managers - media in general and for local newspapers throughout the country.

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây