TTLV: Sinh kế của lao động di cư người Việt Nam tại thị trấn Luangnamtha, tỉnh Luangnamtha, Nước CHDCND Lào

Thứ tư - 23/09/2020 03:21

1. Họ và tên học viên:  Phanh TOUNKHAMMAI                      2. Giới tính   Nam        

3. Ngày sinh: 10  / 07 / 1989                                      4. Nơi sinh:    tỉnh Luangnamtha, Lào       

5. Quyết định công nhận học viên số: 3089/QĐ-XHNV Ngày   25 tháng 10  năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:       Không                                               

7. Tên đề tài luận văn:  Sinh kế của lao động di cư người Việt Nam tại thị trấn Luangnamtha, tỉnh Luangnamtha, Nước CHDCND Lào” 

8. Chuyên ngành:     Nhân học                            Mã số:          8310302.01              

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. LÂM MINH CHÂU, Khoa Nhân học, Trường đại học khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống về sinh kế và đời sống kinh tế của lao động di cư người Việt Nam tại Luangnamtha, Lào, bao gồm các phương thức kiếm sống, thu nhập, tiêu dùng; các nguồn lực tác động đến sinh kế của lao động di cư người Việt Nam; chính sách của Nhà nước và Chính quyền địa phương đối với lao động người Việt Nam.

- Luận văn phân tích những thuận lợi và khó khăn chính trong tạo dựng và phát triển sinh kế của lao động di cư người Việt Nam tại thị trấn Luangnamtha, tỉnh Luangnamtha.

- Luận văn bước đầu đề xuất một số giải pháp để cải thiện sinh kế cho người Việt Nam tại thị trấn Luangnamtha, tỉnh Luangnamtha từ mặt chính sách, quy hoạch, và từ quan điểm của chính người lao động Việt Nam tại đây.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Nội dung luận văn có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho cơ quan quản lý lao động người nước ngoài cũng như phòng lao động và phúc lợi xã hội tại Luangnamtha trong việc nghiên cứu chính sách đối với lao động Việt Nam tại Luangnamtha.

Luận văn sẽ góp phần cung cấp tư liệu cho những ai quan tâm đến nghiên cứu sinh kế lao động di cư, cũng như góp phần nâng cao nhận thức về cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Lào.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Nghiên cứu sâu về sinh kế lao động di cư người nước ngoài tại tỉnh Luangnamtha, CHDCDN Lào.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:   Không  .

 

          INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name : Phanh TOUNKHAMMAI                        2. Sex: Male

3. Date of birth:  10 / 07 / 1989               4. Place of  birth:  Luangnamtha Province, Lao PDR

5. Admission decision number:   3089/QĐ-XHNV  Dated:  October 25, 2018 by the rector of the University of  Social Science and Humanities, VNU.

6. Changes in academic process:  No

7. Official thesis title: Livelihood strategies of Vietnamese migrant workers in Luangnamtha town, Luangnamtha province, Lao People Democratic Republic

8. Major:        Anthropology                                          Code:   8310302.01

9. Supervisors: Dr. Lam Minh Chau; Faculty of Anthropology, University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis provides documents in a systematic way about real life status of economic life (methods of earning a living, income, consumption); resources affecting the livelihoods of Vietnamese migrant workers; policies of the State and local government towards Vietnamese migrant workers.

- Research the advantages and disadvantages in creating and developing livelihoods of Vietnamese migrant workers in Luangnamtha town, Luangnamtha province.

- Propose a number of solutions to improve the livelihoods of Vietnamese people in Luangnamtha town, Luangnamtha province from the perspective of policy and planning, and from the opinion of Vietnamese workers here.

11. Practical applicability, if any:

The thesis content can be useful to the foreign labor managemen authority as well as the labor and social welfare office at Luangnamtha in policy research and local government.

The thesis will contribute to providing materials for those interested in studying migrant workers' livelihoods. It also contributes to raising awareness about the Vietnamese community living in Laos.

12. Further research directions, if any: In-depth study on livelihoods of foreign migrant workers in Luangnamtha province, Lao PDR

13. Thesis-related publications:  None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây