TTLV: Nghiên cứu văn bản Ứng phó dư biên tổng tập

Thứ năm - 24/09/2020 21:57

1. Họ và tên học viên Nguyễn Thị Ngọc  (Thích Minh Trí)                             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/9/1988

4. Nơi sinh: Đông Phương yên - Chương Mỹ - TP. Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/ QĐ XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu văn bản Ứng phó dư biên tổng tập

8. Chuyên ngành: Hán Nôm;  Mã số: 60220104

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Ứng phó dư biên tổng tập 應赴餘編總集là một tác phẩm biểu hiện rõ nét về quyền nghi phương tiện và sự hòa quyện giáo lý Phật Đà với phong tục tín ngưỡng dân gian việt Nam. Là văn  bản bao gồm một vài khoa cúng được trích trong sách Thủy Lục, lại gồm các bài Vịnh, ngự vấn, các bài phú, văn chầu của tín ngưỡng thờ mẫu ở trong các sách khác đã được tập hợp lại, sao chép nguyên bản  hoặc được chuyển thể từ chính văn chữ Hán sang hình thức thơ chữ Nôm lục bát, với ngôn ngữ bình dị dễ học, dễ nhớ lại truyền tải ý nghĩa sâu xa, giáo lý nhân quả rõ ràng, nhằm khuyến thiện trừng ác.

Văn bản này được hiệu đính, san khắc vào niên hiệu Thành Thái năm thứ 7 (1895) do nhà sư Chính Đạị (?- ?) sao chép, đính chính và cho khắc ván. Luận văn này đi sâu tìm hiểu về tác giả, tuy chưa có thu hoạch về cuộc đời sự nghiệp của nhà sư Chính Đại nhưng Luận văn có những kết quả khá cụ thể về ngôi chùa “Hưng Phúc” một địa danh nổi tiếng về việc in ấn các bản khắc ván về khoa cúng, sách Phật giáo cuối thế kỉ IXX

Về mặt nội dung: Thứ nhất luận văn đã nêu ra được 05 hệ bản của văn bản Ứng Phó dư biên tổng tập應赴餘編總集. Thông qua việc đối chiếu, so sánh và phân tích nhận thấy tất cả đều chung 01 bản khác ván. Từ đó luận văn đi sâu vào nghiên cứu kết cấu của văn bản gồm có 2 phần Tổng tập và Biệt tập.

Thứ hai: Tìm hiểu được nội dung của văn bản là một “tổng tập” chứa đựng những nghi lễ Phật giáo trong việc độ âm và các tín ngưỡng dân gian cũng như các tác phẩm văn học và văn học Phật giáo cần thiết cho các thế hệ Tăng ni tìm đọc, nghiên cứu

Thứ ba: Luận văn giới thiệu và công bố bản phiên âm, chú thích đầu tiên cho văn bản Ứng phó dư biên tổng tập 應赴餘編總集.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Văn bản Ứng Phó dư biên tổng tập應赴餘編總集 ghi chép về các khoa nghi  độ âm trong cửa Chùa và các khoa nghi này phần lớn vẫn được thực hiện tại các nghi lễ Phật giáo, luận văn phân tích, tìm hiểu nội dung của các văn bản giúp việc thực hiện khoa nghi được rõ ràng, tránh sự nhầm lẫn vài trò và cách thức, đồng thời củng cố nét phương tiện trong tín ngưỡng Phật giáo

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

Luận văn cần đi sâu thực tế để ghi chép và trình bày một cách chi tiết từ âm nhạc, giọng điệu, cách thức của từng khoa nghi với mục tiêu lưu giữ lại một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng Phật giáo.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1.Full name: Nguyen Thi Ngoc (Thich Minh Tri)

2.Sex: Female

3.Date of birth: September 19,1988

4.Place of birth: Dong Phuong Yen - Chuong My - Ha Noi

5.Admission decision number: 3617/2018/ QD XHNV December 4, 2018 by the President of the universary of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6.Changes in academic process: (List the forms of change and corresponding times)

7.Official thesis title: Research editorial coping response text

8.Major: Han Nom; Code: 60220104

9.Supervisors: Dr.Phan Thi Thu Hien, lecturer at the University of Social Sciences and Humanities

10.Summary of the findings of the thesis:

Total Editorial Response應赴編餘總集 is a clear demonstration of the right to comfort and the blending of Buddhist teachings with vietnamese folk beliefs. It is a context consisting of several offerings excerpted from the Book of Water, including the Articles of Bay, The Question, the rich articles, texts of the mother worship beliefs in other books that have been gathered, copied originally or converted from the Chinese script to the form of Nôm six bowl poetry, with simple language easy to learn, easy to adapt its profound meaning, understandable cause and effect doctrine, to encourage defeat evil soul.

This text was finished and engraved in the 7 th year of Thanh Thai (1895) by the monk (?- ?). This dissuve goes into the author's depth, although there is no harvest on the career life of the monk, but the the the dissuve has quite specific results about the temple "Hung Phuc" a famous place for printing engravings of science, Buddhist books in the late 19th century

In terms of content: Firstly, the dissu section has outlined 05 texts of the text Of The Response to The Editor應赴餘編總集. By colling, comparing and analyzing, we found that all of them were in the same game. From there, the disscion delves into the study of the structure of the text consisting of 2 parts of The General Collection and The Special Episode.

Second: Understanding the content of the text is a "collective" containing Buddhist rituals in sound and folk beliefs as well as buddhist literature and literature necessary for generations of monks and nuns to read and study

Third: The dissues introduce and publish the translation, the first annoted for the text Total Editorial Response應赴餘編總集.

11.Practical applicability, if any:

The Text of the Response to the Compilation應赴餘編總集 records of the sound sciences in the temple doors and these rituals are largely still performed in Buddhist rituals, analytical dissues, understanding the contents of documents that make the practice of the faculty clear, avoiding confusion and manners, while strengthening the media in buddhist beliefs

12.Further research directions, if any:

The dissoundment needs to go into practice to record and present in detail from the music, tone and way of each faculty with the goal of preserving a beauty in Buddhist religious culture.

13.Thesis-related publications: (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây