TTLV: Hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện tại Thư viện tỉnh Bắc Giang

Thứ tư - 30/09/2020 23:33

1. Họ và tên học viên: Lương Thụy Thu Huyền                             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/12/1995                                                                  4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV, ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Xin gia hạn 06 tháng lần 1: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 19/06/2020

- Xin gia hạn 06 tháng lần 2: Từ ngày 19/06/2020 đến ngày 19/12/2020

7. Tên đề tài luận văn: Hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện tại Thư viện tỉnh Bắc Giang

8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện, mã số: 60320203

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Quý

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về vấn đề hiện đại hóa trong hoạt động thông tin - thư viện (TT-TV) tại Thư viện tỉnh Bắc Giang (TVTBG). Trên cơ sở phân tích xu thế phát triển ngành TT-TV hiện đại và khảo sát thực trạng hiện đại hóa hoạt động TT-TV của TVTBG để đánh giá kết quả mà Thư viện đã đạt được, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế cùng nguyên nhân dẫn đến các tồn tại đó. Sau cùng, tác giả đề ra các giải pháp nhằm triển khai công tác hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động TT-TV giúp đáp ứng nhu cầu tin của mọi đối tượng người dùng tin. Rộng hơn là, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn đất nước đổi mới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận văn đề ra những giải pháp thiết thực và phù hợp giúp TVTBG hiện đại hóa hoạt động TT-TV, nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu tin của người dùng tin, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Thư viện trong kỷ nguyên số.

- Luận văn cũng là tài liệu để các thư viện khác tham khảo trong quá trình triển khai hiện đại hóa hoạt động TT-TV.

- Luận văn này sẽ giúp cho những người nghiên cứu về thư viện có thêm tư liệu sinh động và giúp người dùng tin hiểu biết thêm nhiều hoạt động trong các cơ quan TT-TV.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Luong Thuy Thu Huyen              2. Sex: Female

3. Date of birth: 12/06/1995                                4. Place of birth: Bac Giang province

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV, dated 19th December 2017 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic process:

- First time of six months extension: From 12/19/2019 to 06/19/2020

- Second time of six months extension: From 06/19/2020 to 12/19/2020

7. Official thesis title: The Modernization of information and library activities at the Bac Giang Library

8. Major: Information Science - Library, code: 60320203

9. Supervisors: Associate Professor and Doctor Tran Thi Quy, University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Hanoi

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis focuses on theoretical and practical about the modernization of information and library activities at the Library of Bac Giang province. In this thesis, I analyzed the new trend of modern information and library, along with surveyed the modernization status of information and library activities at the Library of Bac Giang province to assess the achievement of Bac Giang Library as well as point out the limitations and the reasons of these limitations. In conclusion, I propose some solutions to improve the modernization of information and library activities to satisfy all the users’ demands. More broadly, these solutions contribute to socio-economic development, successfully implementing the industrialization and modernization in the Renovation of Vietnam.

11. Practical applicability:

- The thesis includes some practical and specific solutions to help the modernization of information and library activities at the Bac Giang Library, to improve library services to content all the users and to affirm the important role and position of library in the digital technology era.

- The thesis is a helpful document for other libraries to refer to in the process of the modernization of information and library activities.

- This thesis is also a realistic reference for library researchers and all the library users, to help them understand more about information and library activities and departments.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây