TTLV: Tác động của truyền hình tiếng dân tộc của đài PT-TH Lạng Sơn đối với cộng đồng dân tộc địa phương

Thứ ba - 24/03/2020 03:16

1. Họ và tên học viên: Vương Sỹ Thành                          2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/08/1978 

4. Nơi sinh: Lạng Sơn

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Tác động của truyền hình tiếng dân tộc của đài PT-TH Lạng Sơn đối với cộng đồng dân tộc địa phương

8. Chuyên ngành: Báo chí học                              Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Trần Duy, Giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn việc tiếp cận thực tiễn của Đài PH-TH Lạng Sơn về các chương trình tiếng dân tộc cũng như nhu cầu của công chúng địa phương tỉnh Lạng Sơn để nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng thực trạng tác động thông tin của chương trình truyền hình tiếng dân tộc đến bà con địa phương, qua đó đề ra các giải pháp thay đổi về nội dung, hình thức, thời lượng phát sóng, cách thức tổ chức sản xuất chương trình. Trên cơ sở đó luận văn hướng đến việc nâng cao chất lượng chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình Đài PH-TH Lạng Sơn trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để những người đang làm việc tại các cơ quan báo chí cấp tỉnh ở các địa phương nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng chương trình tiếng Tày-Nùng, tiếng Dao. Qua đó, các cơ quan báo chí có thể lựa chọn giải pháp đổi mới, nâng cao chất chương trình. Đây cũng là cơ sở khoa học để Đài PH-TH Lạng Sơn có thêm kinh nghiệm, tiếp tục có sự đầu tư, đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phát thanh truyền hình mang tính chuyên biệt khác ở Đài.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                    INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vuong Sy Thanh                               2. Sex: Male

3. Date of birth: 04/08/1978                                    4. Place of birth: Lang Son

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV Dated: 11/07/2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Impact of ethnic minority television on Lang Son radio and television on local ethnic communities

8. Major: Journalism                              9. Code: 60 32 01 01

10. Supervisors: Professor Tran Duy, Lecturer of Press and Communications Department, Institute of Journalism and Communication Training, (University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University).

11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of the theoretical and practical basis of the practical approach of Lang Son Radio and Television on ethnic language programs as well as the needs of the local public in Lang Son province for research and distribution. analyzing and properly assessing the reality of information impact of ethnic minority television programs on local people, thereby proposing solutions to change the content, format, broadcast time and method of organization manufacturing program. On that basis, the thesis aims to improve the quality of ethnic minority television programs on Lang Son Radio - Television Station in the coming time.

12. Practical applicability, if any: The research results are also a basis for people who are working in the provincial press agencies to recognize and appreciate the current status of the Tay-Nung and Dao programs. Thereby, the press agencies can choose solutions to innovate and improve the program quality. This is also a scientific basis for Lang Son Radio and Television to gain more experience, continue to invest and innovate in order to improve the quality and effectiveness of other specialized broadcasting programs in TV radio.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây