TTLV: Chính sách an ninh – quân sự của Anh đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (2010-2020)

Thứ ba - 24/03/2020 03:13

1. Họ và tên học viên: Đỗ Văn Phúc.                  2. Giới tính            Nam.

3. Ngày sinh: 18/10/1984.

4. Nơi sinh: Nguyễn Trãi – Thường Tín – Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3394/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Chính sách an ninh – quân sự của Anh đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (2010-2020).

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế;        Mã số: 8310601.01.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm rõ chính sách an ninh – quân sự của Anh đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2010 - 2020. Cụ thể: Đã khái quát và chỉ rõ được những thay đổi chính trong chính sách của Anh đối với khu vực. Theo đó, trong giai đoạn 2010 – 2020, Anh coi chính sách an ninh – quân sự là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại nhằm mở rộng ảnh hưởng tại khu vực, cụ thể hóa chiến lược “Anh quốc toàn cầu” trong bối cảnh Brexit.

Luận văn đã chỉ ra, trong bối cảnh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có vai trò ngày càng quan trọng và trở thành trung tâm của thế giới; Mỹ thay đổi chiến lược, gia tăng sức ép, kiềm chế đối với Nga và Trung Quốc nhằm tiếp tục giữ gìn vai trò siêu cường duy nhất, chính sách an ninh – quân sự của Anh đối với khu vực tiếp tục phát triển và mang một số đặc điểm mới. Trong đó, bên cạnh việc tham gia vào các cơ chế hợp tác an ninh tại khu vực, Anh còn tăng cường hiện diện về quân sự tại khu vực thông qua các hoạt động thăm viếng, diễn tập của tàu quân sự; tiến hành các hoạt động tuần tra tự do hàng hải và mở rộng thị trường xuất khẩu vũ khí…

Chính sách an ninh – quân sự của Anh trở thành một yếu tố quan trọng góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển và đảm bảo môi trường an ninh cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt, chính sách này của Anh còn đóng một vai trò quan trọng trong việc cân bằng các trung tâm quyền lực, thúc đẩy xu thế đa cực hoá thế giới.

Cuối cùng, luận văn đã đưa ra nhận định, Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách an ninh – quân sự tại khu vực đồng thời có những điều chỉnh trong từng giai đoạn và đối tượng cụ thể nhằm đảm bảo tối đa lợi ích tại khu vực. Sự  điều chỉnh chính sách an ninh – quân sự của Anh đã tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với vấn đề an ninh khu vực nói chung, cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt – Anh nói riêng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học của Việt Nam có thể tham khảo nội dung của Luận văn để có thêm một góc nhìn nhỏ về chính sách an ninh – quân sự của Anh đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tác động, ảnh hưởng đến khu vực và Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Bản thân sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu về quan sự điều chỉnh chính sách an ninh – quân sự của Anh, trong đó tập trung đánh giá xu hướng quan hệ quốc phòng Việt - Anh trong thời gian tới và đề xuất các đối sách của Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

                                                             INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Do Van Phuc                                     2. Sex: Male

3. Date of birth: 18/10/1984

4. Place of  birth: Nguyen Trai – Thuong Tin – Ha Noi

5. Admission decision number: 3394/QĐ-XHNV Dated September 4, 2019 by the President of Hanoi University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: None

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: British military and security policy toward the Asia-Pacific region (2010-2020)

8. Major: International Relations

9. Code: 8310601.01

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Bui Hong Hanh, Department of International Studies, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

11. Summary of the findings of the thesis: The thesis shed light on the British military and security policy toward the Asia-Pacific region in the period betweeen 2010 and 2020 by generalizing and pointing out major changes in British policies toward the region. In the period of 2010 - 2020, the UK prioritized the military and security aspect in her foreign policy to expand the influence in the region, hence concretizing the strategy of "Global Britain" in the context of Brexit.

In the midst of the Asia-Pacific region becoming the center of the world; the United States’ changes in its strategy, which have increased the pressure and restraint on Russia and China to continue in order to maintain the U.S.’s superpower position, the thesis pointed out that the British military and security policy toward the region continues to grow and has new characteristics. Particularly, in addition to participating in regional security cooperation mechanisms, the UK has also increased its military presence in the region through visits and exercises of military ships; conducting patrols for freedom of navigation and expanding arms export markets ...

British military and security policy has become an important factor that actively contributes to developing and maintaining the regional security. It also plays an important role in the “balance-of-power” process, thus promoting the multilateral trend of globalization.

Finally, the thesis has stated that the UK will continue to promote regional military and security policy; make adjustments in accordance with each different period and subjects to ensure the maximum benefits in the region. The adjustment of British military and security policy has created both opportunities and challenges for the regional security in general, as well as bilateral defense cooperation between Vietnam and the UK in particular.

12. Practical applicability: The thesis can be used as a reference by the Vietnamese government, the research institutions or the universities of Vietnam to have a small view of the British military and security policy toward the Asia - Pacific region as well as the impact on the region and Vietnam.

13. Further research directions: It is possible to conduct more in-depth research on the adjustment of British security and military policies, focusing on assessing the trend of Vietnam-UK defense relations in the period and recommendation for Vietnam.

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây