TTLV: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên báo in hiện nay

Thứ bảy - 02/10/2010 02:34
Thông tin luận văn "Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên báo in hiện nay" của HVCH Lê Thái Hà, chuyên ngành Báo chí học.
Thông tin luận văn "Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên báo in hiện nay" của HVCH Lê Thái Hà, chuyên ngành Báo chí học. 1. Họ và tên học viên: Lê Thái Hà 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 12/5/1956 4. Nơi sinh: Hoà Bình 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 2 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên báo in hiện nay 8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường, Chủ nhiệm Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn cung cấp một số vấn đề lí luận về nội dung “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X); bổ sung và làm rõ hơn hệ thống lí luận về vai trò, chức năng của báo chí trong điều kiện mới và nhiệm vụ tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên báo in. Chỉ ra cách thức tổ chức tác phẩm, biện pháp tuyên truyền trên báo in đạt hiệu quả. Luận văn góp phần làm rõ nội dung nhận thức về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam và vị trí của “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước thông qua hoạt động báo chí truyền thông. Qua đó khẳng định những đóng góp của báo in trong việc tuyên truyền đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống và trách nhiệm nâng cao chất lượng tuyên truyền về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên báo in, chỉ ra những biện pháp khả thi cho quá trình này. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lí, nhà báo và những người quan tâm tới nội dung liên quan. 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thai Ha 2. Sex: Male 3. Date of birth: May 12th, 1956 4. Place of birth: Hoa Binh province 5. Admission decision number: No. 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH. Dated November 2nd, 2007 6. Changes in academic process: N/A 7. Official thesis title: Articles related to agriculture, farmer and rural issues on printed newspapers 8. Major: Journalism 9. Code: 60 32 01 9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Dinh Van Huong, Dean of Faculty of Journalism and Commnunication, University of Social Science and Humanity Studies, Vietnam National University Hanoi. 10. Summary of the findings of the thesis: This thesis provides a number of theoretical issues about the content of Agriculture, farmers and rural areas in the spirit of the Central Resolution 7 (issued in the 10th National Assembly); and additional clarification systems theory on the role, function of the press in the new conditions and its tasks to propagate the Party's resolutions on the print to life. In addition, the thesis also indicated how to organize works, advocacy approaches on the press to be effective. The content of this thesis contributed to awareness of Agriculture, Farmers, Rural Vietnam and the vital role of these issues in the national innovation and development process through press activities communication. Moreover, this thesis confirms the contribution of the printing press in the political propaganda activities related to Agriculture, Farmer and Rural issues and indicates the feasible measures to improve the quality of this activity. 11. Practical applicability, if any: This thesis can be used as reference for political managers, reporters and interested people. 12. Further research directions, if any: N/A 13. Thesis-related publications: N/A

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây