TTLV: Động cơ thành đạt trong học tập của sinh viên Khoa Tâm lí học

Thứ bảy - 02/10/2010 02:43
TTLV "Động cơ thành đạt trong học tập của sinh viên Khoa Tâm lí học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn" của HVCH Vũ Bích Hạnh, chuyên ngành Tâm lí học.
TTLV "Động cơ thành đạt trong học tập của sinh viên Khoa Tâm lí học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn" của HVCH Vũ Bích Hạnh, chuyên ngành Tâm lí học. 1. Họ và tên học viên: Vũ Bích Hạnh 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 20/12/1984 4. Nơi sinh: Gia Lâm, Hà Nội 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-KH&SĐH ngày 02/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Động cơ thành đạt trong học tập của sinh viên Khoa Tâm lí học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 8. Chuyên ngành: Tâm lí học; Mã số: 60 31 80 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Khanh - Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: - Động cơ thành đạt trong học tập của sinh viên là một hiện tượng tâm lí phức tạp, giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc nhân cách của sinh viên. Động cơ thành đạt trong học tập của sinh viên được biểu hiện trong nhận thức, xúc cảm và hành động ý chí. Cũng như động cơ thành đạt nói chung, động cơ thành đạt trong học tập của sinh viên cũng phát triển dần dần từ mức độ thấp đến mức độ cao. - Động cơ thành đạt trong học tập của sinh viên khoa Tâm lí học năm học 2009-2010 chủ yếu đạt mức trung bình; trong đó những biểu hiện trong nhận thức thể hiện rõ ràng hơn những biểu hiện trong xúc cảm và hành động ý chí của sinh viên có động cơ thành đạt cao trong học tập. - Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ dộng cơ thành đạt trong học tập của sinh viên , song các yếu tố chủ quan như: tinh thần tự giác, tự khẳng định mình và tự chịu trách nhiệm trong học tập của sinh viên trước gia đình, xã hội và bản thân còn chưa cao là nguyên nhân cơ bản nhất. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Không 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo(nếu có): Không 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có): Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Vu Bich Hanh 2. Sex: Female 3. Date of birth: Dec 20th 1984 4. Place of birth: Ha Noi 5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-KH&SĐH; Dated: Nov 2nd 2007 6. Changes in academic process: None 7. Official thesis title: Motivation and success in student learning of Psychology University of Social Sciences and Humanities. 8. Major: Psychology 9. Code: 60 31 80 10. Supervisors: Dr. Le Khanh 11. Summary of the findings of the thesis: - Motivation and success in student learning is a complex psychological phenomenon, plays an important role in the personality structure of the students. Motivation and success in student learning is manifested in the perceptions, emotions and actions will. Just as success in general motors, engines and success in student learning and gradual development from low level to high level. - Motivation and success in student learning of the 2009-2010 school year Psychology major average in which the expression of awareness is clearly manifested than in emotions and actions that Journal of motivated students of high academic achievement. - There are many factors affecting the level of motivation and success in student learning, but the subjective factors such as self-discipline, self-assert themselves and take responsibility in the learning of students before family, society itself is not high and is the most basic reasons. 12. Practical applicability, if any: None 13. Further research directions, if any: None 14. Thesis-related publications: None

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây