TTLV: Cải cách quân đội Trung Quốc từ Đại hội 18 đến nay

Thứ năm - 03/10/2019 22:21

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Thiệu                      2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/06/1982

4. Nơi sinh: Dân Hòa – Thanh Oai – Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2769/QĐ-XHNV Ngày 27 tháng 10 năm  2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Cải cách quân đội Trung Quốc từ Đại hội 18 đến nay

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 60 31 02 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng viện nghiên cứu Trung Quốc, Viện hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đánh giá được những nguyên nhân dẫn đến thúc đẩy Trung Quốc tiến hành cải cách quân đội, trong đó đã nêu được những nhân tố tác động kể cả bên trong và bên ngoài. Đặc biệt trong giai đoạn kể từ sau Đại hội 18 với sự phát triển không ngừng trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, nhất là vị thế vai trò quốc tế được nâng cao đã khiến “thế hệ lãnh đạo thứ 5” của Trung Quốc, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã từng bước chuẩn bị và thực hiện tiến trình cải cách quân đội Trung Quốc.

Hiện nay Trung Quốc đã thu được những thành công bước đầu quan trọng trong tiến trình cải cách. Theo đó, Trung Quốc đã có bước cải cách mạnh mẽ hệ thống lãnh đọa, chỉ huy, cơ cấu tổ chức đơn vị cấp chiến lược, bước đầu hình thành hệ thống lãnh đạo, chỉ huy tương đối hoàn thiện. Mặc dù còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng Trung Quốc có nhiều thuận lợi căn bản, nên về cơ bản đợt cải cách quân đội Trung Quốc lần này sẽ thành công. Thời gian tới, Trung Quốc sẽ đẩy mạnhđiều chỉnh học thuyết, chiến lược quân sự và cải cách cơ cấu tổ chức các đơn vị cấp chiến dịch, chiến thuật. Với bước đi bài bản, chặt chẽ, từ nay đến năm 2012 và những năm tiếp theo, tiềm lực và sức mạnh quân đội Trung Quốc sẽ được nâng lên mạnh mẽ, trở thành một lực lượng quân sự có sức mạnh hàng đầu thế giới.

Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, nhất là về chính trị. Do vậy, chương trình cải cách quân đội Trung Quốc lần này gợi mở nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng mà Việt Nam có thể vận dụng vào xây dựng và phát triển quân sự - quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc việt Nam XHCN.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu giảng dạy về quan hệ quốc tế.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Van Thieu                      2. Sex: Male

3. Date of birth: Jun 27th 1982             4. Place of birth: Dan Hoa Commune, Thanh Oai District, Ha Noi Capital.

5. Admission decision number: 2769/QĐ-XHNV, October 27th 2017 by the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: China's military reform from the 18th Congress to the present

8. Major: International Relation           9. Code: 60 31 02 06

10. Supervisors: Dr. Nguyen Xuan Cuong, Institute of Chinese Studies, Vietnam Academy of Social Sciences. 

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis assesses the reasons leading to China's conduct of military reform, in which the internal and external factors are mentioned. Especially in the period since the 18th National Congress, it is the continuous development in the fields of economy, science and technology, especially the position of the enhanced international role that has let the "5th generation of leaders" of China, headed by general secretary, President Xi Jin Ping, gradually prepare and implement the China's military reform process.

Now China has gained important initial successes in the process of reform. Accordingly, China has vigorously reformed the leadership, commanding and organizational structure of strategic-level units, initially forming a relatively complete leadership and command system. Although there are still some difficulties and complexities, China has many basic advantages. Therefore, the Chinese military reform will basically be successful this time. In the coming time, China will step up the adjustment of doctrines, military strategies and reform the organizational structure of campaign and tactical units. With strict and fundamental steps, from now to 2021 and the following years, the Chinese military's potentials and power will be strengthened to become one of the world's leading military forces.

Vietnam and China have many similarities, especially in politics. Therefore, this Chinese military reform program has suggested many important lessons and experiences that Vietnam can apply to military and national defense construction and development. That gradually builds the Vietnamese People's Army regular, elite and modern, contributing effectively to the cause of building and defending the Socialist Republic of Vietnam.

12. Practical applicability, if any: The thesis can be used as reference for stydying teaching international relation major

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây