TTLV: Thực trạng và triển vọng hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường

Thứ năm - 03/10/2019 03:28

1. Họ và tên học viên: Lê Xuân Hiền.                   2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 08/03/1981.

4. Nơi sinh: xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam.

5. Quyết định công nhận học viên số: 4668/QĐ-XHNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Thực trạng và triển vọng hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 60 31 02 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Tiến Sâm, Viện nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm rõ cơ sở hình thành hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ “Một vành đai, một con đường”. Cụ thể: Đã khái quát được sự ra đời và phát triển của sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, chỉ rõ những thành quả hợp tác xây dựng “Một vành đai, một con đường” giữa Trung Quốc và các nước đối tác trong 6 năm qua. Luận văn đã chỉ rõ các nhân tố nội sinh, ngoại sinh có tác động, ảnh hưởng đến sự hình thành hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Trong đó, Luận văn chỉ ra tương đối rõ các xu hướng lớn ở khu vực và quốc tế, nhất là xu hướng cạnh tranh chiến lược do Mỹ thúc đẩy, thể hiện rõ qua chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP); đồng thời chỉ rõ những nhân tố thuận lợi và khó khăn, thách thức trong quan hệ Việt - Trung có tác động đến hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.

Luận văn đã góp phần làm rõ thực trạng hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ “Một vành đai, một con đường” trên các nội dung chính như: kết nối chính sách, kết nối thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối tài chính-tiền tệ, kết nối người dân (Ngũ thông) và hợp tác trên biển. Phần này của Luận văn đã chỉ ra được các góc độ khác nhau ở cả phía Việt Nam và Trung Quốc về thực trạng hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Rõ ràng, hợp tác hai bên được tiến hành tương đối toàn diện, đặc biệt là do có sự thúc đẩy mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Điều đáng lưu ý là, Trung Quốc hầu như coi tất cả những đồng thuận, thỏa thuận, chương trình, dự án hợp tác mới hay được thúc đẩy mới (đối với các sáng kiến, đồng thuận, thỏa thuận, chương trình, dự án hợp tác cũ có trước năm 2013-thời điểm Trung Quốc đưa ra sáng kiến “Một vành đai, một con đường”) có liên quan đến “Ngũ thông” (kết nối chính sách, kết nối thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối tài chính-tiền tệ, kết nối người dân”) đều là hợp tác “Một vành đai, một con đường”.

Luận văn cũng đã đánh giá toàn diện về kết quả hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường” bằng cách chỉ ra những thành tựu và hạn chế; tiến hành dự báo triển vọng hợp tác Việt-Trung trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường” thời gian tới; đồng thời đã đưa ra khuyến nghị về các nhóm giải pháp cho Việt Nam trong quá trình triển khai hợp tác “Một vành đai, một con đường” với Trung Quốc thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học của Việt Nam có thể tham khảo nội dung của Luận văn để có thêm một góc nhìn nhỏ về hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường” trong giai đoạn hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Bản thân sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc và hợp tác Việt - Trung trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường” trong thời gian tới và đề xuất các đối sách của Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Xuan Hien                    2. Sex: Male

3. Date of birth: 08/3/1981.                     4. Place of birth: Ha Nam

5. Admission decision number: 4668/QĐ-XHNV Dated 27/10/2017, by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The situation and prospects of Vietnam-China cooperation under the framework of the “One belt, one road” initiative

8. Major: International Relations               9. Code: 60 31 02 06

10. Supervisors: Prof. Dr. Do Tien Sam, Vietnam Institute of Chinese Studies - Vietnam Academy of Social Sciences

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis clarifies the basis for forming Vietnam - China cooperation within the framework of the “One Belt, One Road” (OBOR) initiative. It generalizesthe establishment and development of OBOR, showing the fruits of cooperation on building OBOR between China and other partner countries during the last 6 years. The thesis also points out endogenous and exogenous factors that have impacts on the formation of Vietnam - China cooperation under the framework of OBOR. Particularly, the thesis clearly illustrates the major trends in the region and the world, especially the trend of strategic competition promoted by the US, reflected in the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) strategy. At the same time, it also points out the favorable conditions as well as challenges in Vietnam - China relations that affect Vietnam - China cooperation under the framework of the OBOR initiative.

The thesis contributes to clarify the current situation of Vietnam - China cooperation under the framework of OBOR on the main contents such as policy coordination, facilities connectivity, unimpeded trade, financial integration, and people-to-people bond(five ties) and cooperation on the sea. This part of the thesis points out different perspectives on both Vietnam and China side about the current situation of Vietnam - China cooperation under the framework of the OBOR initiative. Clearly, bilateral cooperation is relatively comprehensive, especially due to the strong push from China. Noticeably, China considers almost all new or newly promoted consensuses, agreements, programs, projects (after 2013-the time China launched the OBOR initiative), which are related to “five ties”, asOBOR cooperation.

The thesis also comprehensively assesses the results of Vietnam - China cooperation under the OBOR initiative, pointing out achievements and limitations, forecasting Vietnam-China cooperation prospects under the framework of the OBOR initiative in the coming time, making recommendations about solutions for Vietnam in the process of implementing OBOR cooperation with China in the future.

12. Practical applicability, if any:

The Party, the State, research agencies and universities of Vietnam can refer to the content of the thesis to have furthur perspective on Vietnam-China cooperation under the framework of OBOR in the current period.

13. Further research directions, if any:

I will continue to research in depth the OBOR initiative of China as well as Vietnam-China cooperation under the OBOR initiative in the coming time tomake recommendations about solutions for Vietnam.

14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây