TTLV: Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan : Thực trạng và triển vọng

Thứ tư - 02/10/2019 23:22

1. Họ và tên học viên: PHLERNPHROM PHRAEWPHAN                     2. Giới tính:Nữ

3. Ngày sinh: 28/04/1994                                                                     4. Nơi sinh: Thái Lan

5. Quyết định công nhận học viên số: 2872/QĐ-ĐT ngày 3/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan : Thực trạng và triển vọng

8. Chuyên ngành:Việt  Nam Học                      Mã số: 60220113

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Văn Huy (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung phân tích thực trạng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan từ năm 2013 đến nay và triển vọng của mối quan hệ này. Luận văn sử dụng phương pháp tư liệu, thu thập và hệ thống hóa tài liệu nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan, nghiên cứu các nhân tố tác động đến mối quan hệ này. Đồng thời, luận văn làm rõ được thực trạng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan trên các lĩnh vực trọng điểm như chính trị - ngoại giao, kinh tế thương mại và đầu tư, an ninh – quốc phòng, văn hóa – du lịch, trao đổi nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác ,từ đó đánh giá và đưa ra một số gợi mở cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn đóng góp thêm cơ sở lí luận cho việc phân tích quan hệ song phương, đặc biệt là quan hệ giữa Việt Nam – Thái Lan trong khu vực ASEAN; khắc họa nên một bức tranh toàn diện về quan hệ đối tác chiến lược hai nước từ năm 2013 đến nay từ đó có thể thấy rõ hơn tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước nói chung. Về mặt tư liệu, luận văn tập hợp được các tài liệu tham khảo trong nước và ngoài nước, có liên quan tới nhiều vấn đề, lĩnh vực của mối quan hệ Thái Lan – Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013 để nghiên cứu phân tích đồng thời góp phần vào kho tàng tư liệu nghiên cứu mối quan hệ giữa hai nước.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : PHLERNPHROM PHRAEWPHAN                     2. Sex: Female

3. Date of birth: 28/04/1994                                                       4. Place of  birth: Thailand

5. Admission decision number: 2872/QĐ-ĐT , Dated 3rd November 2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Vietnam - Thailand Strategic Partner Relationship:  The Current Status and Prospects 

8. Major: Vietnamese Studies                                      Code: 60220113

9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Duong Van Huy (Institute for Southeast Asian Studies, Vietnam Academy of Social Sciences)

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis focuses on analyzing the current status of Vietnam - Thailand strategic partnership from 2013 up to now and the prospects of this relationship. The thesis uses the method of documenting, collecting and systematizing documents to clarify the theoretical and practical basis of establishing the strategic partnership between Vietnam and Thailand, studying factors affecting this relationship. Meanwhile, the thesis clarifies the current situation of Vietnam-Thailand strategic partnership on key fields such as politics - diplomacy, trade and investment economics, security - defence, culture - tourism, human resource exchange and other fields. In consequence, the thesis evaluates and gives some suggestions for promoting Vietnam - Thailand relationship in the coming time.

11. Practical applicability :

The thesis contributes more theoretical basis to the analysis of bilateral relations, especially the relationship between Vietnam and Thailand in the ASEAN region; depicts a comprehensive picture of the two countries' strategic partnership from 2013 to now. As a result, the development process of diplomatic relations between the two countries in general can be seen more clearly. In terms of document, the thesis gathers domestic and foreign references related to many issues and fields of Thailand-Vietnam relationship since the two countries’ the establishment of strategic partnership in 2013 in order to study, analyze as well as contribute to the document treasure of studying the relationship between the two countries.

12. Thesis-related publications:None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây