TTLV: Vấn đề xây dựng cường quốc biển của Trung Quốc (giai đoạn 2012 đến nay) - Tác động và đối sách của Việt Nam

Thứ năm - 03/10/2019 03:16

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THÚY HẰNG                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/10/1983

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 2769/QĐ-XHNV ngày 27/20/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: “Vấn đề xây dựng cường quốc biển của Trung Quốc (giai đoạn 2012 đến nay) - Tác động và đối sách của Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 60 31 02 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Đỗ Tiến Sâm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung vào nội dung triển khai xây dựng cường quốc biển của Trung Quốc trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng và đảm bảo an ninh quốc gia của Việt Nam.

Nội dung luận văn đã tập trung phân tích, làm rõ các nhân tố hình thành chiến lược xây dựng cường quốc biển của Trung Quốc; phân tích nội dung triển khai xây dựng cường quốc biển của Trung Quốc, đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai; từ đó đưa ra những tác động đối với lợi ích và ANQG Việt Nam, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng và ANQG Việt Nam.  

Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu, luận văn sẽ góp phần tham mưu trong hoạch định chính sách cho các cơ quan chức năng về giải pháp bảo vệ lợi ích, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, duy trì môi trường an ninh, đối ngoại ổn định cho phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn tại khu vực đang gia tăng, đặc biệt là Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược cường quốc biển nhằm thực hiện tham vọng trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, công tác đào tạo, giảng dạy về Trung Quốc và quan hệ quốc tế.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THUY HANG                  2. Sex: Female

3. Date of birth: October 26th1983

4. Place of  birth: Phu Xuyen District, Ha Noi City.

5. Admission decision number: 2769/QĐ-XHNV, dated on October  27th 2017, by Head - master of University of Social Sciences and Humanity - National University of Hanoi

6. Changes in academic process: Not yet.

7. Official thesis title: “Matter of building maritime power of China ( 2012 to current time) - Impacts and Vietnam’s reaction”.

8. Major: International relations                            9. Code: 60 31 02 06

10. Supervisors: Professor Doctor Do Tien Sam, Academy of Social siences of Viet Nam.

11. Summary of the findings of the thesis:

            The thesis focuses on China’s implementation of building maritime power. Suggestions and recommendations are put forward accordingly for contributing to the protection of sovereignty, legitimate interests and assurance of national security of Viet Nam.

            The dissertation provides concentration on analyzing and clarifying factors that form China’s strategy of building a maritime power; analyzing areas and means that China exploits to realize the strategy; assessing advantages and disadvantages in the implementation process. Based on these outputs, the paper identifies related impacts on Vietnam’s national security and interests and a number of solutions to ensure legitimate interests and national  security of Viet Nam.

            The expected outcome of the thesis is to make positive contribution to advising government relevant agencies on appropriate solutions to safeguard interests, sovereignty, territorial integrity, national security an external environment for national development in the context of increasing strategic competition among powerful nations in the region, especially China, which has been assertively promoting the strategy of maritime power to realize it’s ambition of becoming  the world’s leading powerful country.

12. Practical applicability: The thesis can be used as a reference material for research, training, teaching on subjects related to China and international relations.

13. Further research directions, if any: Not yet.

14. Thesis-related publications: Not yet

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây