TTLV: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khách sạn tại một số khách sạn 2 sao ở Nha Trang

Thứ tư - 02/10/2019 03:08

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ VÂN ANH                      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/09/1986

4. Nơi sinh: Đăklăk

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV  Ngày 11 tháng 07năm 2017của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TẠI MỘT SỐ KHÁCH SẠN 2 SAO Ở NHA TRANG” 

8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: Thí Điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THU THỦY – Giảng viên Khoa Du Lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khách sạn nói chung, khách sạn hai sao ở Nha Trang nói riêng là hướng nghiên cứu cần thiết với thực tiễn hiện nay. Về cơ bản, luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu chính sau:

Một là, tổng quan lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khách sạn cũng như một số bài học kinh nghiệm khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý khách sạn trên thế giới và ở Việt Nam.

Hai là, luận văn đã phân tích và đánh giá sơ bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 33 khách sạn 2 sao ở Nha Trang. Tập trung phân tích, đánh giá sâu hoạt động này tại 5 khách sạn có đánh giá tốt trên website đặt phòng booking.com và agoda.com, từ đó đưa ra những đánh giá về ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý khách sạn 2 sao tại Nha Trang bằng.

Ba là, đã phân tích những rào cản cơ bản khi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khách sạn 2 sao như rào cản về nhận thức, nhân sự, về phát triển công nghệ trong thời đại 4.0. Từ đó, đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khách sạn 2 sao. Những kiến nghị này có thể phần nào hoàn thiện hơn công tác quản lý khách sạn tại các khách sạn 2 sao ở Nha Trang đồng thời là ý kiến tham khảo cho cơ quan quản lý trong việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Từ kết quả nghiên cứu thực tiễn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khách sạn tại một số khách sạn 2 sao ở Nha Trang, nghiên cứu góp phần phát hiện các vướng mắc, bất cập trong ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khách sạn tại một số khách sạn 2 sao ở Nha Trang, cũng như kinh nghiệm thực tế ở địa phương để hoàn thiện hơn hoạt động này, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Luận văn là tài liệu tham khảo cần thiết không chỉ đối với cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp khách sạn mà còn là tài liệu chuyên khảo cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành du lịch – khách sạn ở các cơ sở đào tạo của nước ta.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các cơ sở lưu trú dưới 2 sao hoặc homestay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý khách sạn, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI VAN ANH                               2. Gender:     Female

3. Date of birth:  1th September, 1986.                               4. Place of birth: Đăklăk Province

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV  Dated 11th July, 2017         

6. Changes in academic process: No changes

7. Official thesis title: “STUDY ON INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION IN HOTEL MANAGEMENT AT SOME 2-STAR HOTELS IN NHA TRANG”  

8. Major: Tourism                                                  Code: TD                                                    

9. Scientific Supervisors: Ph.D. Nguyen Thu Thuy - Lecturer, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

Researching on the application of information technology in hotel management in general and two-star hotels in Nha Trang in particular is a necessary topic with current situation. Basically, the thesis has achieved the following main research results:

Firstly, found out the theoretical overview of the application of information technology in hotel management as well as some lessons learned when applying information technology in hotel management activities on over the world and in Vietnam.

Secondly, analyzed and preliminarily assessed the application of information technology in managing 33 2-star hotels in Nha Trang. Focusing on analyzing and evaluating this activity in 5 hotels with good reviews on booking.com and agoda.com, then make recommendations about the advantages and limitations in applying technology information in 2 star hotel management activities in Nha Trang.

Thirdly, analyzed the basic barriers when applying information technology in 2-star hotel management such as lack of awareness, personnel, technology development in the 4.0 era. Since then, the thesis has proposed some solutions to improve the efficiency of the application of information technology in 2-star hotel management. These recommendations may be partly fulfill the management function in the 2-star hotels in Nha Trang and also be a reference for management authorities according to amend, supplement and complete the policy on information technology application in the near future.

11. Practical applicability, if any:

From the results of practical research on the application of information technology in hotel management in some 2-star hotels in Nha Trang, this thesis contributes to discovering problems and shortcomings in the application of information technology in hotel management at a number of 2-star hotels in Nha Trang, as well as finding out the local practical experience to improve this activity and increase the quality of tourist service.

The thesis is a necessary reference not only for tourism management authorities, hotel enterprises but also a monograph for tourism-hotel teaching, learning and scientific research in our educational school.  

12. Further research directions, if any:

Continuing to research on the application of information technology in the management of under 2-star accommodation or homestay in order to improve the efficiency of hotel management activities and enhance the quality of tourist service.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây