TTLV: Thông tin về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên báo điện tử Anh ngữ

Thứ hai - 30/09/2019 02:43

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Mai Chi                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/3/1992

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Thông tin về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên báo điện tử Anh ngữ

8. Chuyên ngành: Báo chí học;                               Mã số: 60 32 01 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Thanh Bình, Khoa Truyền thông và văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Tác giả đã khảo sát đặc điểm, phân tích nội dung của thông tin về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên 3 tờ báo điện tử Anh ngữ là Việt Nam News của Việt Nam, Kyodo News của Nhật Bản và The New York Times của Mỹ, để đánh giá về sự khác biệt trong xử lý thông tin, thành công, hạn chế của những thông tin này, từ đó đề xuất giải pháp để cải thiện và nâng cao chất lượng của thông tin về CPTPP cũng như thông tin đối ngoại, các thỏa thuận, hiệp định kinh tế, thương mại đa phương cũng như hội nhập kinh tế quốc tế nói chung.

Công tác thông tin đối ngoại cũng như thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế đang có nhiều cơ hội thuận lợi, đồng thời đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đòi hỏi các đơn vị, lực lượng chuyên trách cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường rèn luyện trình độ chuyên môn, kỹ năng để nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động thông tin, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Việc đánh giá những thành công, hạn chế trong thông tin về CPTPP là cơ sở để tham khảo và nâng cao chất lượng tin bài và cách thức đưa tin. Qua đó, góp phần thu hút độc giả, tăng hiệu quả truyền thông trong các vấn đề đối ngoại chung của đất nước; nâng cao chất lượng các ấn phẩm thông tin đối ngoại, nhất là bằng tiếng nước ngoài.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

       INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Mai Chi                              2. Sex: Female

3. Date of birth: 14 March, 1992                          4. Place of  birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV  Dated 19 December, 2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Information of The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) on English online newspapers

8. Major: Journalism                                             9. Code: 60.32.01.01

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Le Thanh Binh, Faculty of International Communication and Culture of Diplomatic Academy of Vietnam

11. Summary of the findings of the thesis: The author has surveyed the characteristics, analyzed the content of information of The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) on three English online newspapers, including Vietnam News (Vietnam), Kyodo News (Japan) and The New York Times (the USA) to find out the differences in information processing and the success and limitations of this information, in order to propose solutions to improve the quality of information of CPTPP, foreign information, economic agreements, multilateral trade as well as international economic integration in general.

The foreign information work as well as the information about international economic integration have favorable opportunities and also face many difficulties and challenges. This context requires specialized units and forces to continue renewing the content and operation, enhancing the training of professional qualifications and skills to improve the efficiency and quality of information, contribute to creating favorable conditions for preserving peace, stability, proactively and actively international integration for the development of Vietnam.

12. Practical applicability, if any: Evaluating successes and limitations of the information of CPTPP is the basis for referring and improving the quality of articles and methods of reporting; contributing to attracting readers; increasing the effectiveness of communication in the country's foreign affairs; improving the quality of foreign information publications, especially in foreign languages.

13. Further research directions, if any: .

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây