TTLV: Thông điệp về một số vụ việc nổi bật của ngành y tế trên báo điện tử

Thứ bảy - 21/03/2020 07:29

 

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Hải Hoàng          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  02/06/1990

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về một số vụ việc nổi bật của ngành y tế trên báo điện tử

8. Chuyên ngành: Báo chí học                              Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Anh Đức, Giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở làm rõ hệ thống các khái niệm thông điệp về một số vụ việc nổi bật của ngành y tế trên báo điện tử. Luận văn tiến hành nghiên cứu, khảo sát và phân tích thực trạng thông điệp về một số vụ việc nổi bật của ngành y tế trên báo điện tử Việt Nam trong năm 2017-2018; đánh giá những thành công, hạn chế của hình thức truyền thông này; khảo sát và thống kê đánh giá của công chúng, các chuyên gia về thông điệp về một số vụ việc nổi bật của ngành y tế trên báo điện tử hiện nay. Đồng thời, tìm hiểu những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cách thức truyền thông này trên báo mạng điện tử.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn là một công trình khoa học về cách thức thực hiện những thông điệp về một số vụ việc nổi bật của ngành y tế trên báo điện tử, góp phần nhất định vào việc nâng cao hiệu quả truyền thông thông điệp về một số vụ việc nổi bật của ngành y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng nói chung và báo mạng điện tử nói riêng. Thông qua luận văn này, các cơ quan quản lí báo chí sẽ nhìn thấy được thực trạng thông điệp về một số vụ việc nổi bật của ngành y tế trên báo điện tử để từ đó có những biện pháp chỉ đạo thích hợp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                     INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Thi Hai Hoang                               2. Sex: Female

3. Date of birth: 02/06/1990                                     4. Place of birth: Nam Dinh

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV-SĐH Dated: 19/12/2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Message about some outstanding cases of health sector in electronic newspaper

8. Major: Journalism                                        9. Code: 60 32 01 01

10. Supervisors: Ph.D. Do Anh Duc, Lecturer of Press and Communications Department, Institute of Journalism and Communication Training, (University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University).

11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of clarifying the system of message concepts about some outstanding cases of the health sector in the electronic newspaper. The thesis conducts research, surveys and analyzes of the current situation of messages about some outstanding cases of the health sector on Vietnam electronic newspaper in 2017-2018; evaluate the successes and limitations of this form of communication; surveys and statistical evaluation of the public, experts on messages about some outstanding cases of the health sector in the electronic newspaper today. At the same time, find out specific recommendations and solutions to improve the quality of this communication method in online newspaper.

12. Practical applicability, if any: The dissertation is a scientific work on how to carry out messages about some outstanding cases of the health sector in the electronic newspaper, making a certain contribution to improving the effective communication of messages about some cases. The prominence of the health sector on the mass media in general and the internet in particular. Through this dissertation, the press authorities will see the status of messages about some outstanding cases of the health sector in the electronic newspaper so that they can take appropriate steering measures.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây