TTLV: Báo chí với vấn đề giáo dục sức khỏe cộng đồng hiện nay

Thứ tư - 18/03/2020 03:45

 

1. Họ và tên học viên: Vương Thanh Tuấn         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  15/10/1982

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV, ngày 28/6/2018  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: “Báo chí với vấn đề giáo dục sức khỏe cộng đồng hiện nay

8. Chuyên ngành: Báo chí học                              Mã số: 8320101.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa một số lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát về vấn đề giáo dục sức khỏe cộng đồng hiện nay trên các báo thuộc diện khảo sát, đánh giá thành công, hạn chế trên hai bình diện nội dung và hình thức thể hiện, từ đó, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin giáo dục sức khỏe cộng đồng hiện nay và thời gian tới trên báo chí.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Đề tài góp phần làm sáng tỏ năng lực, hiệu quả và những tác động của thông tin về vấn đề giáo dục sức khỏe của cộng đồng hiện nay trên báo chí Việt Nam. Từ việc nghiên cứu, khảo sát lí luận và thực tiễn, luận văn cũng rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác thông tin về vấn đề giáo dục sức khỏe của cộng đồng hiện nay trên báo chí Việt Nam; qua đó đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin về giáo dục sức khỏe của cộng đồng hiện nay trên báo chí Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không


                                                                     INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vuong Thanh Tuan    

2. Sex: Male        

3. Date of birth: 15/10/1982            

4. Place of birth: Ha Tinh

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV; Dated: 28/6/2018 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Newspapers with current public health education issues

8. Major: Journalism                 9. Code: 8320101.01

10. Supervisors: Professor Ph.D. Dinh Van Huong, Head of Political and Student Affairs Department, Hanoi National University.

11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing a number of theories related to the topic, the dissertation surveying the issue of public health education now on the newspapers under the survey, assessing success, limiting on two aspects content and form of expression, from which, propose solutions and recommendations to improve the quality of information on public health education today and in the future.

12. Practical applicability, if any: The topic contributes to clarify the capacity, effectiveness and impact of information on health education issues of the current community in the Vietnamese press. From the research, theoretical and practical surveys, the thesis also draws lessons learned in the work of information on health education issues of the current community in the Vietnamese press; thereby suggesting necessary solutions to contribute to improving the effective quality of information on health education of the current community in the Vietnamese press.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây