TTLV: Việc sử dụng mạng xã hội và kết quả học tập của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN)

Thứ hai - 26/08/2019 02:34

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thái Bá                             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/09/1994

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Việc sử dụng mạng xã hội và kết quả học tập của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN)

8. Chuyên ngành: Xã hội học                Mã số: 60310301

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thu Hà (Trường Đại học Tây Bắc); PGS. TS. Phạm Văn Quyết (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu đã chỉ ra sự gắn kết và mối liên hệ giữa mạng xã hội vào các hoạt động trong đời sống hằng ngày của các sinh viên, trong đó có cả các hoạt động học tập.

Sinh viên đang sử dụng mạng xã hội theo những phương thức, mục đích rất đa dạng. Mạng xã hội hiện nay có ích với việc học tập của các sinh viên theo nhiều cách thức khác nhau. Các sinh viên cũng có sự chủ động nhất định trong việc tìm kiếm kiến thức và thông tin mới trên mạng xã hội.

Với sự tiện dụng và phổ biến của mình, mạng xã hội có nhiều tiềm năng để có thể trở thành một công cụ chính thức có những ích lợi với việc học tập của các sinh viên và cả hoạt động giảng dạy của các giảng viên.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

            Các trường Đại học có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của luận văn để tìm ra cách thức phù hợp nhằm biến mạng xã hội trở thành một công cụ có ảnh hưởng tích cực tới việc học tập của các sinh viên.

            Luận văn là một tài liệu hữu ích với các nhà nguyên cứu quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và mạng xã hội.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Các hình thức kết nối người dùng trên mạng xã hội và mối lên hệ với việc học tập; Mạng xã hội với các hoạt động giáo dục trực tuyến.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thai Ba                              2. Sex: Male 

3. Date of birth: 23/09/1994                                   4. Place of  birth: Hai Duong

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV; Dated 19/12/2017 of the Rector of  University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The use of social networks and student learning outcomes (Case study of students of University of Social Sciences and Humanities, VNU)

8. Major: Sociology                                                     Code: 60310301 

9. Supervisors: PhD. Pham Thu Ha (Tay Bac University); PGS. Assoc. Prof. Pham Van Quyet (University of Social Sciences and Humanities, VNU)

10. Summary of the findings of the thesis:

            Research has shown the cohesion and the relationship between the social network and the activities in the daily life of students, including learning activities.

            Students are using social networks in a variety of ways and purposes. Social networks are now useful for students' learning in many different ways. Students also have a certain initiative in finding new knowledge and information on social networks.

            With its usability and popularity, social networks have a lot of potential to become a formal tool that benefits students' learning and the teaching of teachers.

11. Practical applicability, if any:

            Universities can use the results of the thesis to find the right way to make social networking a tool that has a positive impact on the learning of students.

            The thesis is a useful document for researchers who are interested in education and social networks.

12. Further research directions, if any:

            Forms of connecting users on social networks and relationships with learning; Social network with e-learning activities.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây