TTLV: Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang hiện nay – Thực trạng và giải pháp

Thứ năm - 15/10/2020 21:32

1. Họ và tên học viên: Trần Lê Hà Trang

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/06/1995

4. Nơi sinh: huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3058/QĐ-XHNV, ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang hiện nay – Thực trạng và giải pháp.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                           Mã số: 60.31.02.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trường đại học sư phạm Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở vận dụng các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang kết hợp với tổng kết thực hiện chính sách an sinh xã hội ở huyện Đồng Văn từ năm 2010 đến nay. Luận văn đã góp phần đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang từ năm 2010 đến nay; đề xuất các giải pháp cơ bản phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển các chính sách an sinh xã hội ở huyện Đồng Văn từ nay đến năm 2025.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những nghiên cứu bước đầu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho chuyên ngành Chính trị học và chuyên ngành Xã hội học về lĩnh vực an sinh xã hội; cho đội ngũ giảng viên, sinh viên và những người người quan tâm đến lĩnh vực này. Bên cạnh đó, đề tài đưa ra một số giải pháp tham khảo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đồng Văn cũng như một số địa phương khác về lĩnh vực thực hiện chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh, tình hình mới.

12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn:

- Nguyễn Thị Kim Ngân (2011), "Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội trong phát triển bền vững", Tạp chí Cộng sản.

- Vũ Văn Phúc (2012), "An sinh xã hội ở nước ta: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Cộng sản.


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Le Ha Trang

2. Sex: Female

3. Date of birth: June 14, 1995

4. Place of birth: Dong Van district – Ha Giang province

5. Admission decision number: 3058/QĐ-XHNV; Dated: October 24, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Perform policy social security in Dong Van district, Ha Giang province the current – Real situation and solution.

8. Major: Politics. Code: 60.31.02.01

9. Scientific supervisor: Dr Nguyen Thi My Hanh, Voice of VietNam  

10. Summary of the results of the thesis:

Summary of the results of the thesis: based on applying the view of communist Party of Vietnam, State policy, and especially social security policies in Dong Van district, Ha Giang province. Combining with the implementation of social security policies in Dong Van district, Ha Giang province from 2010 to present. Thesis has contributed to assess the situation of performing social security policies in Dong Van district from 2010 to present and has proposed basic solutions suitable with socio – economic conditions to develop social security policies in Dong Van from now to 2025.

11. Practical applicability:

The initial studies of the thesis can be used as references, research papers for politics  and  sociology major; for faculty, students, and others who interested in the field. Besides, the topic gives several reference solutions for the Party, authorities, and people of Dong Van district as well as some other localities in the field of implementing social security policies in the new context, situation.

12. Further research directions: (if any)

13. Published works related to the thesis:

- Nguyen Thi Kim Ngan (2011), "Continuing to well implement the policy of preferential treatment for people with meritorious services, ensuring social security in sustainable development", The Communist Review.

- Vu Van Phuc (2012), "Social security in our country: Some theoretical and practical issues", The Communist Review.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây