TTLV: Tổ chức công tác lễ tân tại Văn phòng Bộ Xây dựng

Chủ nhật - 11/10/2020 23:18

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THẢO

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/8/1988

4. Nơi sinh: xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 3058/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 10 năm  2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ năm 2018.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức công tác lễ tân tại Văn phòng Bộ Xây dựng

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                         Mã số: 8340406.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Phụng

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về công tác lễ tân trong các cơ quan nhà nước.

Trong chương này, tác giả khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản về lễ tân, công tác lễ tân, bao gồm: nội dung, nhiệm vụ và ý nghĩa của công tác lễ tân; các quy định pháp luật hiện hành về công tác lễ tân trong các cơ quan nhà nước.

Chương 2: Thực trạng công tác lễ tân tại Văn phòng Bộ Xây dựng

    Nội dung của chương này tập trung khảo sát việc tổ chức thực hiện, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và phân tích nguyên nhân của những tồn tại trong công tác lễ tân của Văn phòng Bộ Xây dựng

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lễ tân tại Văn phòng Bộ Xây dựng.

      Trên cơ sở kết quả khảo sát và đánh giá thực trạng công tác lễ tân của Văn phòng Bộ Xây dựng tại chương 2, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức công tác lễ tân của Văn phòng Bộ Xây dựng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

      Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở giúp Văn phòng Bộ Xây dựng tham khảo để ban hành các quy định và xây dựng kế hoạch triển khai công tác lễ tân tại cơ quan Bộ Xây dựng. Kết quả của luận văn cũng có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo để cải thiện công tác lễ tân của các cơ quan nhà nước khác.

 

ABSTRACT OF THE MASTER THESIS

1. Student’s full name: NGUYEN THI THAO

2. Sex: Female

3. Date of birth: 15/8/1988

4. Place of birth: Son Tinh commune, Cam Khe district, Phu Tho province

5. Decision on student recognition No.: 3058/QD-XHNV dated October 24, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi, on the recognition of candidates who have been admitted for master studying 2018.

6. Changes during the studying process: None.

7. Thesis title: Organization of the reception work at the Office of the Ministry of Construction

8. Major: Office administration;                   Code: 8340406.01

9. Scientific instructor: Assoc. Prof. PhD. Vu Thi Phung

10. Summary of the thesis results:

The thesis consists of 03 chapters with the following basic contents:

Chapter 1: Theoretical and legal basis regarding the reception in state bodies.

In this chapter, the author summarizes a number of basic theoretical issues regarding the reception and the reception work, including: content, duties and meaning of the reception work; current legal regulations on the reception work in state bodies.

Chapter 2: Current status for the reception work at the Office of the Ministry of Construction

The content of this chapter focuses on surveying the implementation organization, from which providing comments, evaluating the advantages, limitations and analyzing the causes of the shortcomings in the reception work at the Office of the Ministry of Construction.

Chapter 3: A number of solutions to improve the efficiency of the reception work at the Office of the Ministry of Construction.

Based on the survey and evaluation results for the current status of the reception work at the Office of the Ministry of Construction in Chapter 2, the thesis proposes a number of solutions to improve the efficiency of the reception work at the office of the Ministry of Construction.

11. The applicability in practice:

The research results of the thesis are the basis for the Office of the Ministry of Construction to refer for promulgating regulations and building a plan to deploy the reception work at the Ministry of Construction. The results of the thesis may also be used as a reference to improve the reception work of other state bodies.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây