TTLV: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng Làng qua khảo cứu tại thôn Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, hiện nay

Thứ tư - 14/08/2019 00:03

1. Họ và tên học viên: Trần Văn Vị            2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/11/1989

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số:2811/2016/QĐ – XHNV, Ngày 18 tháng 8 năm 20016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng Làng qua khảo cứu tại thôn Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, hiện nay.

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                         Mã số: 60 220 309

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Thị Hòa Hới, Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Qua tìm hiểu về Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng Làng tại thôn Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng hòa, Hà Nội, hiện nay, luận văn đã cho thấy sự ảnh hưởng của Phật giáo đến tín ngưỡng của người dân nơi đây, và các biểu hiện của nó thể hiện qua cơ sở và nội dung, các quan niệm về đời sống tâm linh sự thờ cúng phong tục và tập quán, và lễ hội thờ cúng Thành Hoàng Làng. Từ đó đưa ra những đánh giá chung về ảnh hưởng của Phật giáo đổi mới hiện nay.

  Từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp tín ngưỡng thờ cúng thành hoàng làng. Phát huy những giá trị tích cực, đồng thời hạn chế những hủ tục lạc hậu, rườm rà với mục đích xây dựng đời sống tinh thần, tâm linh hướng theo tiến bộ mà vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa của người dân nơi đây, góp phần thúc đẩy sự phát triển nông thôn mới.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho người tìm hiểu về đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở làng quê Việt Nam của ngành Tôn giáo học, Văn hóa học.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name of the learner: Tran Van Vi:                  2. Gender: Male

3. Date of birth: November 30, 1989

4. Place of birth: Hanoi

5. Decision of recognizing the learner No.: 2811/2016 / QD - XHNV, on August 18, 2016 by the Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in training process:

(write the changing methods and the corresponding time)

7. Title of thesis: The influence of Buddhism on the belief of worshiping the Village Tutelary God through research in Thuong hamlet, Phu Luu commune, Ung Hoa district, Hanoi, nowadays.

8. Major: Religious studies; Code: 60 220 309

9. Scientific instructor: Associate Professor. PhD. Do Thi Hoa Hoi. Department of Religious Studies, VNU University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

10. Summary of the findings of the thesis: Through the finding the influence of of Buddhism on the belief of worshiping the Village Tutelary God through research in Thuong hamlet, Phu Luu commune, Ung Hoa district, Hanoi, nowadays, the thesis shows the influence of Buddhism comes to the beliefs of the people here, and tts manifestations are expressed through the basis and content,  conceptions of spiritual life and spiritual worship, customs and festival of worshiping Village Tutelary God. Since then, giving general assessments on the influence of innovation of Buddhism nowadays.

And proposing orientations and solutions on belief worshiping Village Tutelary God. To promote positive values and limiting backward customs and cumbersome customs with the aim of building up the mental and spiritual life in the direction of progress while preserving cultural identity of people here, contributing in the development promotion of the new countryside.

11. Practical applicability: The thesis can serve as a reference for persons who learn about the life of religion and belief in the Vietnamese village of religious and cultural studies.

12. Further research directions: (if any)

13. Published works related to the thesis:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây