TTLV: Xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - Nghiên cứu trường hợp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Thứ hai - 28/10/2019 00:11

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đại Vũ                          

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30-07-1995

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ - XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - Nghiên cứu trường hợp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

8. Chuyên ngành: Chính trị học                  Mã số: 60.31.02.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Nguyễn Duy Quỳnh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã nghiên cứu lí luận, khảo sát thực tiễn và đưa ra giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cấp huyện ở Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Luận văn đã nghiên cứu và đưa ra một cơ sở lý luận về hệ thống chính trị, hệ thống chính trị Việt Nam, việc xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thêm vào đó, luận văn đã khảo sát thực trạng việc xây dựng hệ thống chính trị huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Từ đấy, luận văn đã đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng hệ thống chính trị nơi đây. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đó, luận văn đã đưa ra một số giải pháp xây dựng hệ thống chính trị huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả ấy vừa làm rõ được việc xây dựng hệ thống chính trị huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa góp ý cho việc xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về hệ thống chính trị, hệ thống chính trị Việt Nam và xây dựng, đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được vận dụng để đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (nếu có)

                                                           INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Dai Vu

2. Sex: Male

3. Date of birth: July 30th, 1995                 

4. Place of birth: Phu Tho province

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV; Dated: December 19­­­­th, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Building a Compact and Effective Vietnam’s Political System - Case Study: Lam Thao, Phu Tho 

8. Major: Politics. Code: 60.31.02.01

9. Scientific supervisor: Dr. Nguyen Duy Quynh, Hanoi University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the results of the thesis:

This thesis studied the theories, surveyed the reality and proposed solutions to build a compact and effective district political system in Vietnam.

This thesis researched and provided a theoretical basis for the political system, Vietnam’s political system, building a compact and effective Vietnam’s political system. In addition to that, the thesis surveyed the actual building of the political system in Lam Thao district, Phu Tho province. Then, the thesis assessed the advantages, disadvantages, and problems in the building of the political system here. On that theoretical and practical base, the thesis proposed solutions to build the compact and effective political system of Lam Thao district, Phu Tho province.

Those research results both made the building of Lam Thao’s political system clear and suggested for updating and building Vietnam’s political system.

11. Practical applicability:

Research in the thesis can be used as a reference for research and teaching about the political system, Vietnam’s political system, building and updating Vietnam’s political system. Moreover, the thesis can be used to build and update the political system of Lam Thao district, Phu Tho province.

12. Further research directions: (if any)

13. Published works related to the thesis: (if any)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây